Powstanie Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych została powołana do życia 8 marca 1960 r. z inicjatywy grupy osób potrzebujących własnych mieszkań oraz przy wsparciu działaczy gospodarczych MSW. Uchwalono jej statut i uzyskano osobowość prawną poświadczoną wpisem do rejestru w dniu 1 kwietnia 1960 r. Organizatorem najważniejszych przedsięwzięć Spółdzielni był Marian Mielcarek, pierwszy jej prezes, wraz ze współpracownikami. Nad pracą Zarządu czuwała Rada Nadzorcza w składzie: Ryszard Herbs, Zdzisław Zdybek, Andrzej Kobczyk, Bolesław Balwirczak, Wojciech Chlebowski. W pierwszym roku funkcjonowania, dzięki zainteresowaniu i pomocy kierownictwa resortu, powstały sprzyjające warunki do wybudowania, skredytowania i przejęcia pierwszych budynków mieszkalnych przy ul. Puławskiej 66/70 i Wiktorskiej 7/11.

Read more

1960-1970

W następnym dziesięcioleciu (1960-1970) Spółdzielnia powiększyła swoje zasoby mieszkaniowe o kolejnych 13 budynków: przy ul. Broniwoja, Bytnara, w Alejach Niepodległości, przy ul. Piwarskiego i Powsińskiej.

Read more

1970-1980

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Spółdzielnia wzbogaciła się o budynki przy ul. Puławskiej 63 i Kwiatowej 11 oraz Madalińskiego 55. Lokalizacja budynków w starej części Mokotowa stanowi o ich atrakcyjności dla mieszkańców. Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW znalazła się w grupie spółdzielni eksploatujących, mogła więc swoje możliwości finansowe i doświadczenie wykorzystać do zabezpieczenia sprawności technicznej istniejących zasobów mieszkaniowych. Zyskali na tym mieszkańcy, korzyści odniosła również dzielnica, w obrębie której znajdują się dobrze utrzymane budynki i ich otoczenie.

Read more

1990 do chwili obecnej

Aktualnie Spółdzielnia liczy 1605 członków. Dysponuje 1429 lokalami mieszkalnymi i 21 lokalami użytkowymi oraz 30 garażami. Po wejściu w życie w latach 90. nowych przepisów dotyczących własności gruntów, Spółdzielnia aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu tych problemów na działkach zajmowanych przez nieruchomości do niej należące. Pozostaje to w ścisłym związku z dokonywanymi przekształceniami własnościowymi, polegającymi na wyodrębnieniu własności lokali. Spółdzielcy zainteresowani wyodrębnieniem własności mogą liczyć na pomoc Spółdzielni w gromadzeniu dokumentów i załatwianiu formalności w stosownych urzędach. Prowadzona przez Zarząd gospodarka zasobami i finansami, kontrolowana w ostatnich latach przez niezależnych biegłych rewidentów i lustratorów Związku Rewizyjnego, Rada Nadzorcza wyłoniona przez Walne Zgromadzenie i komitety domowe…

Read more