Formularz kontaktowy


  Godziny przyjęć

  Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 07.30-15.30
  Czwartek: 10.00-18.00

  Dział Administracyjny

  +48 22 843 39 43

  biuro@smprzymsw.pl

  • przyjmowanie korespondencji;
  • wystawianie zaświadczeń o członkostwie i prawie do lokalu;
  • obsługa w zakresie spraw członkowskich i mieszkaniowych;
  • obsługa w zakresie przekształcania spółdzielczych praw do lokali w prawo;
  • odrębnej własności;
  • kontakt z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółdzielni.

  Dział Finansowo-Księgowy

  +48 22 843 26 84

  dkf@smprzymsw.pl

  • uzgadnianie salda konta oraz informacja o nr konta lokalu;
  • informacja o wysokości opłat i wydawanie blankietów do opłat;
  • rozliczenia wody i centralnego ogrzewania;
  • informacje o zmianie liczy osób zmieszkujących w lokalu;
  • wydawanie zaświadczeń o braku zaległości w opłatach.

  Dział Techniczno-Eksploatacyjny

  +48 22 843 77 76

  dte@smprzymsw.pl

  • zgłaszanie awarii i usterek (w tym awarie dźwigów, bram itp.);
  • udzielanie informacji na temat remontów w budynkach;
  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących poprawności działania podzielników kosztów c.o. oraz wodomierzy;
  • nadzór i kontrola czystosci powierzchni wspólnych budynków oraz terenów zewnętrznych;
  • obsługa w zakresie garaży i miejsc postojowych.