1960-1970

W następnym dziesięcioleciu (1960-1970) Spółdzielnia powiększyła swoje zasoby mieszkaniowe o kolejnych 13 budynków: przy ul. Broniwoja, Bytnara, w Alejach Niepodległości, przy ul. Piwarskiego i Powsińskiej.