1970-1980

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Spółdzielnia wzbogaciła się o budynki przy ul. Puławskiej 63 i Kwiatowej 11 oraz Madalińskiego 55. Lokalizacja budynków w starej części Mokotowa stanowi o ich atrakcyjności dla mieszkańców.

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW znalazła się w grupie spółdzielni eksploatujących, mogła więc swoje możliwości finansowe i doświadczenie wykorzystać do zabezpieczenia sprawności technicznej istniejących zasobów mieszkaniowych. Zyskali na tym mieszkańcy, korzyści odniosła również dzielnica, w obrębie której znajdują się dobrze utrzymane budynki i ich otoczenie.