+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

1990 do chwili obecnej

Aktualnie Spółdzielnia liczy 1605 członków. Dysponuje 1429 lokalami mieszkalnymi i 21 lokalami użytkowymi oraz 30 garażami. Po wejściu w życie w latach 90. nowych przepisów dotyczących własności gruntów, Spółdzielnia aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu tych problemów na działkach zajmowanych przez nieruchomości do niej należące. Pozostaje to w ścisłym związku z dokonywanymi przekształceniami własnościowymi, polegającymi na wyodrębnieniu własności lokali. Spółdzielcy zainteresowani wyodrębnieniem własności mogą liczyć na pomoc Spółdzielni w gromadzeniu dokumentów i załatwianiu formalności w stosownych urzędach.

Prowadzona przez Zarząd gospodarka zasobami i finansami, kontrolowana w ostatnich latach przez niezależnych biegłych rewidentów i lustratorów Związku Rewizyjnego,

Rada Nadzorcza wyłoniona przez Walne Zgromadzenie i komitety domowe poszczególnych nieruchomości czuwają nad tym, aby członkowie Spółdzielni mieli decydujący głos we wszystkich istotnych dla naszej społeczności sprawach.