+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

Powstanie Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych została powołana do życia 8 marca 1960 r. z inicjatywy grupy osób potrzebujących własnych mieszkań oraz przy wsparciu działaczy gospodarczych MSW. Uchwalono jej statut i uzyskano osobowość prawną poświadczoną wpisem do rejestru w dniu 1 kwietnia 1960 r. Organizatorem najważniejszych przedsięwzięć Spółdzielni był Marian Mielcarek, pierwszy jej prezes, wraz ze współpracownikami. Nad pracą Zarządu czuwała Rada Nadzorcza w składzie: Ryszard Herbs, Zdzisław Zdybek, Andrzej Kobczyk, Bolesław Balwirczak, Wojciech Chlebowski.

W pierwszym roku funkcjonowania, dzięki zainteresowaniu i pomocy kierownictwa resortu, powstały sprzyjające warunki do wybudowania, skredytowania i przejęcia pierwszych budynków mieszkalnych przy ul. Puławskiej 66/70 i Wiktorskiej 7/11.