Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zarządza nieruchomościami budynkowymi (mieszkalnymi i niemieszkalnymi), stanowiącymi jej własność, oraz posiadanymi we własności lub w użytkowaniu wieczystym nieruchomościami gruntowymi (zabudowanymi i niezabudowanymi).

Spółdzielnia zarządza 18 wyodrębnionymi nieruchomościami budynkowymi o charakterze mieszkalnym, 2 nieruchomościami niemieszkalnymi (budynek biurowo-usługowy oraz garaże) i 6 gruntowymi, zlokalizowanymi w Warszawie, na terenie dzielnicy Mokotów.


Galeria