Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dysponuje 1429 lokalami mieszkalnymi i 21 lokalami użytkowymi oraz 30 garażami.

Pierwsze budynki mieszkalne powstały przy ul. Puławskiej 66/70 i Wiktorskiej 7/11 w 1960 r. – pierwszym roku funkcjonowania Spółdzielni. W następnym dziesięcioleciu (1960-1970) Spółdzielnia powiększyła swoje zasoby mieszkaniowe o kolejne 13 budynków: przy ul. Broniwoja, Bytnara, w Alejach Niepodległości, ul. Piwarskiego i Powsińskiej. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Spółdzielnia wzbogaciła się o budynki przy ul. Puławskiej 63, Kwiatowej 11 i Madalińskiego 55.

Lokalizacja budynków w starej części Mokotowa stanowi o jej atrakcyjności dla mieszkańców.


Więcej zasobów

Budynek mieszkalny przy Alei Niepodległości 24/30 w Warszawie wybudowany został w 1965 r. Składa się z 10 kondygnacji (dziewięć kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna).

Informacje techniczne: nieruchomość składa się z dwóch budynków mieszkalnych “A” i “B”, 9 kondygnacyjnych, całkowicie podpiwnicznych. Budynki mieszkalne powiązane są w parterze pawilonem usługowo-handlowym “C”. Część kubatury uługowo-handlowej umieszczona jest w przyziemiach obu budynków mieszkalnych. W przyziemiach obu budynków mieszkalnych zlokalizowane są również boksy garażowe oraz pomieszczenia gospodarcze.

Budynki mają konstrukcję tradycyjną. Ściany piwniczne i fundamenty są żelbetowe i z gazobetonu.

Stropy międzypiętrowe typu DZ-3. Stropodach wentylowany. Nad maszynownią strop z płyty żelbetowej. Nad poddaszem (VIII p) stropodach niewentylowany. W części wentylowanej na stropie DZ-3 są wymurowane ścianki ażurowe na których leżą płytki korytkowe.

Pokrycie stropodachów papą. Ocieplenie płytą spilśnioną i supremą. Płyty wyposażone są w windy oraz zsypy śmieciowe. ściany zewnętrzne zostały docieplone w 1993 r. metodą tzw. “lekką”.

    

   

Budynek mieszkalny przy Alei Niepodległości 71 w Warszawie wybudowany został w 1966 r. Składa się 11 kondygnacji. Budynek jest całkowicie podpiwniczony, jednoklatkowy i wyposażony w dwie windy oraz zsypy śmieciowe.

     Informacje techniczne: Nieruchomość została zrealizowana w technologii tzw. “cegły żerańskiej”. Są to elementy prefabrykowane, żelbetonowe, kanałowe, ścienne i stropowe. Układ konstrukcyjny – poprzeczny. Ściany nośne wewnętrzne wykonane są z płyt kanałowych o grubości 24 cm, ściany nośne szczytowe – z płyt kanałowych ocieplonych gazobetonem o grubości 39 cm. Ściany zewnętrzne zostały docieplone w 1996 r. Płyty biegowe schodów są prefabrykowane, żelbetonowe, ściany piwniczne i ławy fundamentowe – żelbetonowe monolityczne.Stropodach jest wentylowany i ocieplony, wykonany z płyt kanałowych i płytek korytkowych, leżących na ściankach ażurowych murowanych, opierających się na płytach kanałowych. Pokrycie dachu papą. Na ostatniej kondygnacji w nadbudówce usytuowane są maszynownie dźwigów osobowych oraz trzy suszarnie. Stropodach nad nadbudówką wykonany jest z płyt korytkowych, ocieplony i pokryty papą. Odprowadzanie wody z dachu na zewnątrz budynku.

    W nieruchomości znajduje się 88 lokali mieszkalnych. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 473,95 m2.

Informacje techniczne: Układ konstrukcyjny ścian nośnych – poprzeczny, rozstaw ścian – 5,40 i 5,80. Ściany nośne betonowe, wylewane, w piwnicy o grubości 40 cm, na kondygnacjach nadziemnych – 25 cm. Ściany zewnętrzne osłonowe wykonane są z gazobetonu o grubości 24 cm. Ściany wewnętrzne, zawierające kanały wentylacyjne i spalinowe wykonano z bloków prefabrykowanych betonowych o grubości 39 cm. Stropy międzypiętrowe (z wyjątkiem stropów nad piwnicą i na dwóch ostatnich kondygnacjach) wykonano z płyt kanałowych prefabrykowanych tzw. “żerańskich” o wysokości 24 cm. Nad piwnicą, IX i X p. stropy wykonane są z elementów prefabrykowanych typu DMS – drobnowymiarowych. Dach jednospadowy kryty papą, ocieplenie z gruzu gazobetonowego. Spadek dachu (5%) uzyskując różnicując grubość ocieplenia. Odprowadzenie wody z dachu na zewnątrz budynku. Klatki schodowe trójbiegowe, płytowe, żelbetonowe, wylewane. Wyjście na dach poprzez komorę śmieciową na X piętrze. Ściany zewnętrzne budynku zostały docieplone w 1999 r. W części podpiwniczonej budynku istnieją pomieszczenia po dawnej kotłowni, obecnie nieczynnej. Skład opału dla tej kotłowni znajduje się w podziemiu pomiędzy budynkami Broniwoja 10 i Broniwoja 12. W wyniku zajęcia części powierzchni podpiwniczenia budynku na potrzeby kotłowni, część piwnic lokatorskich została zlokalizowana w podziemiu, poza obrysem części mieszkalnej budynku. Po podłączeniu zespołu budynków do centralnej sieci cieplnej, w pomieszczeniach kotłowni i składu opału zlokalizowano węzeł cieplny, magazyny dla potrzeb Administracji oraz pomieszczenia usługowe (stolarnia).

Nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali.  Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00465771/3.

W nieruchomości znajduje się 86 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 641,66 m2.

Informacje techniczne: Układ konstrukcyjny ścian nośnych – poprzeczny, rozstaw ścian – 5,40 i 5,80. Ściany nośne betonowe, wylewane, w piwnicy o grubości 40 cm, na kondygnacjach nadziemnych – 25 cm. Ściany zewnętrzne osłonowe wykonane są z gazobetonu o grubości 24 cm. Ściany wewnętrzne, zawierające kanały wentylacyjne i spalinowe wykonano z bloków prefabrykowanych betonowych o grubości 39 cm. Stropy międzypiętrowe (z wyjątkiem stropów nad piwnicą i na dwóch ostatnich kondygnacjach) wykonano z płyt kanałowych prefabrykowanych tzw. “żerańskich” o wysokości 24 cm. Nad piwnicą, IX i X p. stropy wykonane są z elementów prefabrykowanych typu DMS – drobnowymiarowych. Dach jednospadowy kryty papą, ocieplenie z gruzu gazobetonowego. Spadek dachu (5%) uzyskując różnicując grubość ocieplenia. Odprowadzenie wody z dachu na zewnątrz budynku. Klatki schodowe trójbiegowe, płytowe, żelbetonowe, wylewane. Wyjście na dach poprzez komorę śmieciową na X piętrze. Ściany zewnętrzne budynku zostały docieplone w 2000 r.
Nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00030784/9.

W nieruchomości znajduje się 88 lokali mieszkalnych. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 697,50 m2.

Informacje techniczne: Układ konstrukcyjny ścian nośnych – poprzeczny, rozstaw ścian – 5,40 i 5,80. Ściany nośne betonowe, wylewane, w piwnicy o grubości 40 cm, na kondygnacjach nadziemnych – 25 cm. Ściany zewnętrzne osłonowe wykonane są z gazobetonu o grubości 24 cm. Ściany wewnętrzne, zawierające kanały wentylacyjne i spalinowe wykonano z bloków prefabrykowanych betonowych o grubości 39 cm. Stropy międzypiętrowe (z wyjątkiem stropów nad piwnicą i na dwóch ostatnich kondygnacjach) wykonano z płyt kanałowych prefabrykowanych tzw. “żerańskich” o wysokości 24 cm. Nad piwnicą, IX i X p. stropy wykonane są z elementów prefabrykowanych typu DMS – drobnowymiarowych. Dach jednospadowy kryty papą, ocieplenie z gruzu gazobetonowego. Spadek dachu (5%) uzyskując różnicując grubość ocieplenia. Odprowadzenie wody z dachu na zewnątrz budynku. Klatki schodowe trójbiegowe, płytowe, żelbetonowe, wylewane. Wyjście na dach poprzez komorę śmieciową na X piętrze. Ściany zewnętrzne budynku zostały docieplone w 1999 r.

Nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00465773/7.

W nieruchomości znajduje się 88 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 681,82 m2.

Informacje techniczne: Układ konstrukcyjny ścian nośnych – poprzeczny, rozstaw ścian – 5,40 i 5,80. Ściany nośne betonowe, wylewane, w piwnicy o grubości 40 cm, na kondygnacjach nadziemnych – 25 cm. Ściany zewnętrzne osłonowe wykonane są z gazobetonu o grubości 24 cm. Ściany wewnętrzne, zawierające kanały wentylacyjne i spalinowe wykonano z bloków prefabrykowanych betonowych o grubości 39 cm. Stropy międzypiętrowe (z wyjątkiem stropów nad piwnicą i na dwóch ostatnich kondygnacjach) wykonano z płyt kanałowych prefabrykowanych tzw. “żerańskich” o wysokości 24 cm. Nad piwnicą, IX i X p. stropy wykonane są z elementów prefabrykowanych typu DMS – drobnowymiarowych. Dach jednospadowy kryty papą, ocieplenie z gruzu gazobetonowego. Spadek dachu (5%) uzyskując różnicując grubość ocieplenia. Odprowadzenie wody z dachu na zewnątrz budynku. Klatki schodowe trójbiegowe, płytowe, żelbetonowe, wylewane. Wyjście na dach poprzez komorę śmieciową na X piętrze. Ściany zewnętrzne budynku zostały docieplone w 1999 r.

Nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/000465774/4.

W nieruchomości znajduje się 87 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 681,09 m2.

Budynek został zrealizowany w technologii tzw. “cegły żerańskiej” – są to elementy prefabrykowane, żelbetonowe, kanałowe, ścienne i stropowe. Układ konstrukcyjny – poprzeczny. Rozpiętości konstrukcyjne 5,70 m i 2,70 m. Ściany nośne wewnętrzne wykonane są z płyt kanałowych o grubości 24 cm, ściany nośne zewnętrzne szczytowe – z płyt kanałowych ocieplonych gazobetonem. Ściany zewnętrzne zostały docieplone w 1990 r. metodą tzw. “lekką”. Płyty biegowe schodów, płyty i belki korytarzy prefabrykowane żelbetonowe. Ściany piwniczne i ławy fundamentowe żelbetonowe-monolityczne. Grubość ścian piwnicznych wewnętrznych 25 i 30 cm, ścian zewnętrznych szczytowych 37 cm, ścian podłużnych 30 cm. Stropodach wentylowany, wykonany z płyt kanałowych i płytek korytkowych leżących na ściankach ażurowych murowanych, opierających się na płytach kanałowych, pokrycie dachu papą. Na ostatniej kondygnacji budynku w nadbudowie usytuowane są cztery suszarnie oraz maszynownie dźwigów osobowych. Ściany zewnętrzne nadbudówki wykonane są z gazobetonu o grubości 24 cm, stropodach z płytek korytkowych. Stropodach nad klatką schodową poddasza wykonano z płytek korytkowych, ocieplono gruzem gazobetonowym i supremą, pokrycie dachu papą.

 Nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00033434/2.

   W nieruchomości znajduje się 88 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 405 m2.

Informacje techniczne: Budynek został zrealizowany w technologii tzw. “cegły żerańskiej” – są to elementy prefabrykowane, żelbetonowe, kanałowe, ścienne i stropowe. Układ konstrukcyjny – poprzeczny. Rozpiętości konstrukcyjne 5,70 m i 2,70 m. Ściany nośne wewnętrzne wykonane są z płyt kanałowych o grubości 24 cm, ściany nośne zewnętrzne szczytowe – z płyt kanałowych ocieplonych gazobetonem. Ściany zewnętrzne zostały docieplone w 1990 r. metodą tzw. “lekką”. Płyty biegowe schodów, płyty i belki korytarzy prefabrykowane żelbetonowe. Ściany piwniczne i ławy fundamentowe żelbetonowe-monolityczne. Grubość ścian piwnicznych wewnętrznych 25 i 30 cm, ścian zewnętrznych szczytowych 37 cm, ścian podłużnych 30 cm. Stropodach wentylowany, wykonany z płyt kanałowych i płytek korytkowych leżących na ściankach ażurowych murowanych, opierających się na płytach kanałowych, pokrycie dachu papą. Na ostatniej kondygnacji budynku w nadbudowie usytuowane są cztery suszarnie oraz maszynownie dźwigów osobowych. Ściany zewnętrzne nadbudówki wykonane są z gazobetonu o grubości 24 cm, stropodach z płytek korytkowych. Stropodach nad klatką schodową poddasza wykonano z płytek korytkowych, ocieplono gruzem gazobetonowym i supremą, pokrycie dachu papą.

Nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00033434/2.

    W nieruchomości znajduje się 88 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 404,90 m2.

Budynek połączony jest podziemnym korytarzem technicznym z budynkiem przy ul. Madalińskiego 55.

    Informacje techniczne: Budynek został zrealizowany w technologii tzw. „cegły żerańskiej”. Są to elementy prefabrykowane, żelbetonowe, kanałowe, ścienne i stropowe. Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny, rozpiętości konstrukcyjne 2,7 m; 3,3 m; 3,6 m; 4,8 m; 6,0 m. Ławy fundamentowe żelbetonowe, wylewane. Ściany piwnic wykonane są z elementów prefabrykowanych, na fragmentach wylewane żelbetonowe o grubości 24, 30 i 20 cm. Ściany nośne wewnętrzne, poprzeczne wykonane są z bloków kanałowych o grubości 24 cm, na fragmentach murowane. Ściany zewnętrzne podłużne osłonowe są wykonane z gazobetonu o grubości 30 cm. Ściany zewnętrzne zostały ocieplone w 2002 r. metodą tzw. „lekką”. Wszystkie stropy są wykonane z płyt kanałowych o grubości 24 cm. Płyty biegowe schodów, płyty, belki podestowe wykonane są z elementów żelbetonowych prefabrykowanych. Stropodachy wentylowane wykonano z płytek korytkowych opartych na ściankach ażurowych. Pokrycie dachu papą. Odwodnienie dachów do środka budynku.

Nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00476416/7.

    W nieruchomości znajduje się 11 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 925,0 m2.

Posiada 2 klatki schodowe i jest całkowicie podpiwniczony. W budynku od strony ul. Madalińskiego znajduje się sklep spożywczy, a od strony ul. Kwiatowej wbudowane pomieszczenie na kontenery śmieciowe oraz wiata garażowa na 18 miejsc postojowych. Część miejsc postojowych użytkowana jest przez mieszkańców budynku przy ul. Kwiatowej 11. Wiata garażowa jest częściowo wbudowana w parter budynku, obudowana ścianami, a wjazd i wyjazd zamykany jest kratą stalową. Przekrycie wiaty stanowi stropodach odpowiednio zaizolowany i odwodniony, pokryty warstwą ziemi roślinnej. Zaopatrzenie nieruchomości w media (woda, ciepło, gaz) następuje z przyłączy znajdujących się w podpiwniczeniu budynku przy ul. Kwiatowej 11, stanowiącego drugą część zespołu zabudowy. Budynek połączony jest podziemnym korytarzem technicznym z budynkiem przy ul. Kwiatowej 11.

    Informacje techniczne: Budynek został zrealizowany w technologii tzw. „cegły żerańskiej”. Są to elementy prefabrykowane, żelbetonowe, kanałowe, ścienne i stropowe. Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny, rozpiętości konstrukcyjne 6,0 m; 4,8 m; 3,3 m i 2,7 m. Ławy fundamentowe żelbetonowe, wylewane. Ściany piwnic wylewane, żelbetonowe, na fragmentach wykonane są z elementów prefabrykowanych o grubości 24, 30 i 20 cm. Ściany nośne wewnętrzne, poprzeczne wykonane są z bloków kanałowych o grubości 24 cm, na fragmentach murowane. Ściany nośne zewnętrzne wykonane są z bloków kanałowych ocieplonych gazobetonem o grubości 40 cm. Ściany podłużne osłonowe są wykonane z gazobetonu o grubości 30 cm. Wszystkie stropy są wykonane z płyt kanałowych o grubości 24 cm. Płyty biegowe schodów, płyty, belki podestowe wykonane są z elementów żelbetonowych prefabrykowanych. Stropodach wentylowany wykonano z płytek korytkowych opartych na ażurowych ściankach wymurowanych na płytach kanałowych stropu. Pokrycie dachu papą. Odwodnienie dachów do środka budynku. Wiatę wielostanowiskową garażową wykonano w konstrukcji szkieletowej, żelbetonowej, monolitycznej. Układ elementów nośnych – poprzeczny. Rozpiętości konstrukcyjne 2 x 6,0 + 7,20 + 6,0 m. Przekrycie wiaty stanowi płyta żelbetonowa monolityczna o grubości 10 cm, leżąca na żelbetonowych żebrach jednoprzęsłowych ze wspornikiem. Elementami nośnymi żeber jest podciąg żelbetowy oparty na monolitycznych słupach oraz na żelbetowej ścianie zewnętrznej. Wszystkie ściany osłonowe i wewnętrzne wiaty są żelbetowe, monolityczne. Na płycie stropowej, na warstwach izolacyjnych leży warstwa ziemi ogrodniczej.

Nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali.Prawa Spółdzielni ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00084916/7.

    W nieruchomości znajduje się 10 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 898,72 m2.

Informacje techniczne: Budynek zrealizowano w technologii tzw. „cegły żerańskiej”. Są to elementy prefabrykowane, żelbetonowe, kanałowe, ścienne i stropowe. Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny, rozpiętości konstrukcyjne 6,0 m i 3,3 m. Ściany nośne wewnętrzne wykonane są z płyt kanałowych o grubości 24 cm. Ściany nośne szczytowe wykonane są z płyt kanałowych ocieplonych gazobetonem o grubości 38 cm. Ściany zewnętrzne zostały ocieplone w 1993 r. Płyty biegowe schodów są prefabrykowane, żelbetowe, ściany piwniczne i ławy fundamentowe – żelbetowe monolityczne. Grubość ścian piwnicznych wewnętrznych wynosi 24 i 40 cm, ścian zewnętrznych 30 i 40 cm. Stropodach wentylowany, ocieplony, wykonany z płyt kanałowych i płytek korytkowych leżących na  ściankach ażurowych murowanych, opierających się na płytach kanałowych. Pokrycie dachu papą. Na ostatniej kondygnacji w nadbudówce usytuowane są maszynownie dźwigów osobowych i schody. Stropodach nad nadbudówką wykonany jest z płyt korytkowych, ocieplony i pokryty papą. Odprowadzenie wody z dachu do wewnątrz budynku.

   Nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00399011/4.

    W nieruchomości znajduje się 88 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 695,40 m2.

Informacje techniczne: Budynek zrealizowano w technologii tzw. „cegły żerańskiej”. Są to elementy prefabrykowane, żelbetonowe, kanałowe, ścienne i stropowe. Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny, rozpiętości konstrukcyjne 6,0 m i 3,3 m. Ściany nośne wewnętrzne wykonane są z płyt kanałowych o grubości 24 cm. Ściany nośne szczytowe wykonane są z płyt kanałowych ocieplonych gazobetonem o grubości 38 cm. Ściany zewnętrzne zostały ocieplone w 1993 r. Płyty biegowe schodów są prefabrykowane, żelbetowe, ściany piwniczne i ławy fundamentowe – żelbetowe monolityczne. Grubość ścian piwnicznych wewnętrznych wynosi 24 i 40 cm, ścian zewnętrznych 30 i 40 cm. Stropodach wentylowany, ocieplony, wykonany z płyt kanałowych i płytek korytkowych leżących na  ściankach ażurowych murowanych, opierających się na płytach kanałowych. Pokrycie dachu papą. Na ostatniej kondygnacji w nadbudówce usytuowane są maszynownie dźwigów osobowych i schody. Stropodach nad nadbudówką wykonany jest z płyt korytkowych, ocieplony i pokryty papą. Odprowadzenie wody z dachu do wewnątrz budynku.

Nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00388808/8.

    W nieruchomości znajduje się 87 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 695,40 m2.

Informacje techniczne: Budynek zrealizowano w technologii tzw. „cegły żerańskiej”. Są to elementy prefabrykowane, żelbetonowe, kanałowe, ścienne i stropowe. Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny, rozpiętości konstrukcyjne 6,0 m i 3,3 m. Ściany nośne wewnętrzne wykonane są z płyt kanałowych o grubości 24 cm. Ściany nośne szczytowe wykonane są z płyt kanałowych ocieplonych gazobetonem o grubości 38 cm. Ściany zewnętrzne zostały ocieplone w 1993 r. Płyty biegowe schodów są prefabrykowane, żelbetowe, ściany piwniczne i ławy fundamentowe – żelbetowe monolityczne. Grubość ścian piwnicznych wewnętrznych wynosi 24 i 40 cm, ścian zewnętrznych 30 i 40 cm. Stropodach wentylowany, ocieplony, wykonany z płyt kanałowych i płytek korytkowych leżących na  ściankach ażurowych murowanych, opierających się na płytach kanałowych. Pokrycie dachu papą. Na ostatniej kondygnacji w nadbudówce usytuowane są maszynownie dźwigów osobowych i schody. Stropodach nad nadbudówką wykonany jest z płyt korytkowych, ocieplony i pokryty papą. Odprowadzenie wody z dachu do wewnątrz budynku.

Nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00388806/4.

    W nieruchomości znajduje się 88 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 695,40 m2.

Informacje techniczne: Budynek zrealizowano w technologii tzw. „cegły żerańskiej”. Są to elementy prefabrykowane, żelbetonowe, kanałowe, ścienne i stropowe. Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny, rozpiętości konstrukcyjne 6,0 m, 5,4 m i 4,5 m.. Ściany nośne wewnętrzne wykonane są z płyt kanałowych o grubości 24 cm, na fragmentach murowane. Ściany nośne zewnętrzne wykonane są z płyt kanałowych ocieplonych gazobetonem o grubości 38 cm. Ściany zewnętrzne osłonowe są z gazobetonu o grubości 24 cm. Ściany zewnętrzne zostały ocieplone w 1996 r. metodo tzw. „lekką”. Płyty biegowe schodów: płyty i belki podestowe są żelbetowe prefabrykowane. W dachu nad schodami są świetliki o konstrukcji stalowej, szklone szybami zbrojonymi. Ściany piwniczne i ławy fundamentowe są żelbetowe monolityczne. Ściany piwniczne na fragmentach wykonano z elementów żelbetowych prefabrykowanych. Stropodach wentylowany wykonany został z płytek korytkowych opartych na  ściankach ażurowych murowanych, opierających się na płytach kanałowych. Pokrycie dachu papą.

Nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00035888/3.

    W nieruchomości znajduje się 50 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2 242,96 m2.

Informacje techniczne: Budynek zrealizowano w technologii tzw. „cegły żerańskiej”. Są to elementy prefabrykowane, żelbetonowe, kanałowe, ścienne i stropowe. Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny, rozpiętości konstrukcyjne 6,0 m, 5,4 m i 4,5 m.. Ściany nośne wewnętrzne wykonane są z płyt kanałowych o grubości 24 cm, na fragmentach murowane. Ściany nośne zewnętrzne wykonane są z płyt kanałowych ocieplonych gazobetonem o grubości 38 cm. Ściany zewnętrzne osłonowe są z gazobetonu o grubości 24 cm. Ściany zewnętrzne zostały ocieplone w 1996 r. metodo tzw. „lekką”. Płyty biegowe schodów: płyty i belki podestowe są żelbetowe prefabrykowane. W dachu nad schodami są świetliki o konstrukcji stalowej, szklone szybami zbrojonymi. Ściany piwniczne i ławy fundamentowe są żelbetowe monolityczne. Ściany piwniczne na fragmentach wykonano z elementów żelbetowych prefabrykowanych. Stropodach wentylowany wykonany został z płytek korytkowych opartych na  ściankach ażurowych murowanych, opierających się na płytach kanałowych. Pokrycie dachu papą.

Nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00035889/0.

    W nieruchomości znajduje się 50 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2 242,96 m2.

Informacje techniczne: Budynek zrealizowano w technologii tzw. „cegły żerańskiej”. Są to elementy prefabrykowane, żelbetonowe, kanałowe, ścienne i stropowe. Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny, rozpiętości konstrukcyjne 6,0 m, 5,4 m i 4,5 m.. Ściany nośne wewnętrzne wykonane są z płyt kanałowych o grubości 24 cm, na fragmentach murowane. Ściany nośne zewnętrzne wykonane są z płyt kanałowych ocieplonych gazobetonem o grubości 38 cm. Ściany zewnętrzne osłonowe są z gazobetonu o grubości 24 cm. Ściany zewnętrzne zostały ocieplone w 1996 r. metodo tzw. „lekką”. Płyty biegowe schodów: płyty i belki podestowe są żelbetowe prefabrykowane. W dachu nad schodami są świetliki o konstrukcji stalowej, szklone szybami zbrojonymi. Ściany piwniczne i ławy fundamentowe są żelbetowe monolityczne. Ściany piwniczne na fragmentach wykonano z elementów żelbetowych prefabrykowanych. Stropodach wentylowany wykonany został z płytek korytkowych opartych na  ściankach ażurowych murowanych, opierających się na płytach kanałowych. Pokrycie dachu papą.

Nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00035890/0.

    W nieruchomości znajduje się 50 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2 242,96 m2.

Informacje techniczne: Układ konstrukcyjny budynku podłużny. Ściany piwniczne są murowane, na fragmentach betonowe, monolityczne. Ściany kondygnacji nadziemnych są murowane. Stropy są prefabrykowane, na fragmentach budynku (parter) występują płyty stropowe i konstrukcja budynku jest żelbetowa, monolityczna. Stropodach nieruchomości jest niewentylowany. Dach kryty papą z odwodnieniem na zewnątrz budynku. Na dachu budynku (nad maszynownią dźwigu) umieszczona jest antena telefonii komórkowej. Ściany zewnętrzne budynku zostały ocieplone w latach 1999-2000.

Nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00033636/8.

    W nieruchomości znajdują się 42 lokale mieszkalne oraz 2 lokale użytkowe, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 620,70 m2.

Budynek jest zlokalizowany na działce narożnej u zbiegu ulic Puławskiej i Belgijskiej. Zabudowa ma charakter plomby. Na parterze, od strony ulic zlokalizowane są 2 lokale sklepowe, od strony podwórza znajduje się wbudowana trafostacja. Na poddaszu zlokalizowano zespół pomieszczeń pralni i suszarni, część z nich została przebudowana na lokale mieszkalne.

 

    Informacje techniczne: Budynek ma konstrukcję tradycyjną. Układ konstrukcyjny poprzeczny. Ściany piwniczne i ławy fundamentowe są betonowe, monolityczne, ściany nadziemne nośne, poprzeczne betonowe monolityczne. Na parterze na fragmencie budynku (sklep, podcień) występuje konstrukcja szkieletowa, żelbetowa monolityczna. Stropy są gęstożebrowe DZ-3, klatki schodowe i szyby windowe – żelbetowe, monolityczne. Ściany wypełniające wykonane są z bloków gazobetonowych o grubości 24 cm, ściany zewnętrzne betonowe i nadproża są ocieplone gazobetonem o grubości 12 cm. Ściana podłużna budynku od strony podwórza została ocieplona w 2002 r. Stropodach nieruchomości jest wentylowany, płytki korytkowe leżą na ażurowych ściankach, wymurowanych na stropie DZ-3. pokrycie dachu papą.

    Budynek stanowi odrębną nieruchomość, będącą własnością Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Prawa Spółdzielni ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00041129/0.

    W nieruchomości znajdują się 63 lokale mieszkalne, 3 pomieszczenia administracyjne oraz 2 lokale użytkowe. 

Informacje techniczne: Układ konstrukcyjny budynku podłużny. Ściany piwniczne są murowane, na fragmentach betonowe, monolityczne. Ściany kondygnacji nadziemnych są murowane. Stropy są prefabrykowane, na fragmentach budynku (parter) występują płyty stropowe i konstrukcja budynku jest żelbetowa, monolityczna. W podpiwniczeniu budynku, oprócz piwnic lokatorskich, znajduje się pomieszczenie nieczynnej kotłowni, w którym zlokalizowany jest obecnie węzeł cieplny. Część pomieszczeń starej kotłowni z przylegającym do niej nieczynnym składem opału i nieczynną żużlownią oraz częścią piwnic lokatorskich, wychodzi poza obrys budynku i znajduje się pod podwórzem. Na podwórzu zlokalizowany jest parking samochodów osobowych. Konstrukcja kotłowni i składu opału jest żelbetowa, monolityczna. Stropodach nieruchomości jest niewentylowany. Dach kryty papą z odwodnieniem na zewnątrz budynku. Na dachu umieszczone są anteny telefonii komórkowej. Ściany zewnętrzne budynku zostały ocieplone w 2000 r.

Nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00033636/8.

    W nieruchomości znajduje się 79 lokali mieszkalnych oraz 4 lokale użytkowe, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 392,79 m2. 

Informacje techniczne: Budynek zrealizowano w konstrukcji mieszanej. Układ konstrukcyjny podłużny. Rozpiętość traktów 5,1 i 6,0 m. Ściany są murowane, stropy wykonane z płyt kanałowych, żelbetowych, prefabrykowanych. Ławy fundamentowe i fragmenty ścian piwnicznych są żelbetowe monolityczne, ściany piwniczne – murowane z cegły pełnej lub z bloczków betonowych. Stropodach nieruchomości jest wentylowany, ocieplony, wykonany z płyt kanałowych i płytek korytkowych, leżących na ściankach ażurowych, murowanych, opierających się na płytach kanałowych. Pokrycie dachu papą, odwodnienie dachu rurami spustowymi na zewnątrz budynku. Ściany zewnętrzne zostały docieplone w 2000 i 2001 r.

Nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowi współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Prawa Spółdzielni ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00034228/2.

    W nieruchomości znajduje się 71 lokali mieszkalnych oraz 6 lokali użytkowych.