+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

1990 do chwili obecnej

Aktualnie Spółdzielnia liczy 1605 członków. Dysponuje 1429 lokalami mieszkalnymi i 21 lokalami użytkowymi oraz 30 garażami. Po wejściu w życie w latach 90. nowych przepisów dotyczących własności gruntów, Spółdzielnia aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu tych problemów na działkach zajmowanych przez nieruchomości do niej należące. Pozostaje to w ścisłym związku z dokonywanymi przekształceniami własnościowymi, polegającymi na wyodrębnieniu własności lokali. Spółdzielcy zainteresowani wyodrębnieniem własności mogą liczyć na…

1970-1980

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Spółdzielnia wzbogaciła się o budynki przy ul. Puławskiej 63 i Kwiatowej 11 oraz Madalińskiego 55. Lokalizacja budynków w starej części Mokotowa stanowi o ich atrakcyjności dla mieszkańców. Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW znalazła się w grupie spółdzielni eksploatujących, mogła więc swoje możliwości finansowe i doświadczenie wykorzystać do zabezpieczenia sprawności technicznej istniejących zasobów mieszkaniowych. Zyskali na tym mieszkańcy, korzyści odniosła również dzielnica, w obrębie której znajdują się dobrze utrzymane budynki i ich otoczenie.

1960-1970

W następnym dziesięcioleciu (1960-1970) Spółdzielnia powiększyła swoje zasoby mieszkaniowe o kolejnych 13 budynków: przy ul. Broniwoja, Bytnara, w Alejach Niepodległości, przy ul. Piwarskiego i Powsińskiej.

Powstanie Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych została powołana do życia 8 marca 1960 r. z inicjatywy grupy osób potrzebujących własnych mieszkań oraz przy wsparciu działaczy gospodarczych MSW. Uchwalono jej statut i uzyskano osobowość prawną poświadczoną wpisem do rejestru w dniu 1 kwietnia 1960 r. Organizatorem najważniejszych przedsięwzięć Spółdzielni był Marian Mielcarek, pierwszy jej prezes, wraz ze…