+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej  przy  Ministerstwie Spraw   Wewnętrznych    informuje,  że   na   podstawie Uchwały Rady  Nadzorczej nr 17/23 z dnia 19.10.2023 r., akceptującej korektę planu gospodarczo-finansowego na 2023 r. ,Uchwałą Zarządu nr  67/23  z  dnia 24.10.2023 r., wprowadzone zostały niezależne od Spółdzielni podwyższone stawki opłat zaliczkowych  za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

W związku z powyższym od dnia  01.11.2023 r.   nastąpi zmiana wysokości opłat za użytkowanie lokali.

O wysokości opłat za użytkowanie lokali, zostaną Państwo powiadomieni oddzielnymi pismami