+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

Odmowa wystawienia zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu pod budynkiem przy ul. Puławskiej 63 w Warszawie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych uprzejmie informuje, że w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 76/2 na której posadowiony jest budynek przy ul. Puławskiej 63 w Warszawie, w związku z prowadzonymi rozmowami z m. st. Warszawą oraz  brakiem deklaracji czy i kiedy Spółdzielnia otrzyma przedmiotowe zaświadczenie, w dniu 17 sierpnia 2022 r. Zarząd wystąpił z wnioskiem do Prezydenta m. st. Warszawy o wydanie rozstrzygnięcia przez wydanie zaświadczenia bądź odmowę jego wydania.

Postanowieniem z dnia 9 września 2022 r. (otrzymanym w dniu 19 września 2022 r.) Prezydent m. st. Warszawy odmówił wystawienia zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego działki 76/2 w prawo własności argumentując odmowę trwającym postępowaniem w zakresie nabycia części działki nr 89 na którą zachodzi budynek.

W związku z odmiennym stanowiskiem, Spółdzielnia w dniu 26 września 2022 r. złożyła zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego argumentując, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów nie zawiera takiego ograniczenia wyłączającego przekształcenie.

Aktualnie Spółdzielnia oczekuje na rozstrzygnięcie przedmiotowego sporu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.