+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

ZAWIADOMIENIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH INFORMUJE, ŻE NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 23/2023 Z DNIA 20.12.2023 r., ZATWIERDZAJĄCEJ PLAN GOSPODARCZO – FINANSOWY NA  2024 r.,  UCHWAŁĄ ZARZĄDU NR 88/2023  Z DNIA  22.12.2023 r., ZMIENIONE ZOSTAŁY STAWKI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI W 2024 r.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM od dnia  01.04.2024 r. NASTĄPI ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI.

O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI , ZOSTANĄ PAŃSTWO POWIADOMIENI ODDZIELNYMI PISMAMI.  

Warszawa, dnia 28.12.2023 r.