+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

ZAWIADOMIENIE

14:48 14/10/2020

  Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW informuje, że od dnia 05.10.2020 r. rozpoczną  się prace związane z wymianą instalacji elektrycznej w budynku przy

ul. Wiktorskiej 7/11.

Zakres prac obejmuje część wspólną budynku:

tj. od przyłącza do tablic bezpiecznikowych w lokalach włącznie, bez wymiany instalacji lokalowych.

Na wykonawcę remontu wybrano w przetargu nieograniczonym firmę:

ELEKTROINSTAL Jarosław Wojtkowski.

Ich zakres ogranicza się do robót w przedpokoju i polega na:

– wymianie tablicy bezpiecznikowej,

– wprowadzeniu i podłączeniu nowych instalacji.

Jedynie nowe instalacje telefoniczne i TV, zostaną przełączone przez operatorów sieci  w późniejszym terminie.

Telefon kontaktowy:

S.M. przy MSW

Inspektor nadzoru:

p. Jerzy Miastowski  Tel. 0-600-973-113