INFORMACJA

12:29 28/01/2020

Rada m. st. Warszawy uchwałą nr XXV/730/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., zmieniającą uchwałę Rady miasta z dnia 12 grudnia 2019 r., przesunęła termin od którego obowiązują nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na 1 marca 2020 r.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni prosi o uiszczanie opłat za luty 2020r. w dotychczasowej wysokości.