+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

Spółdzielnia wynajmie lokal użytkowy nr 1 przy ul. Puławskiej 63 w Warszawie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wynajmie lokal użytkowy usytuowany na parterze budynku przy ul. Puławskiej 63 w Warszawie o powierzchni 286,06 m2 (wysokość 3,96 m). Lokal posiada wejście i witryny od strony ul. Puławskiej.

Lokal wyposażony jest w instalację zimnej i ciepłej wody. Ogrzewanie lokalu możliwe jest własną instalacją klimatyzacyjną lub za pośrednictwem centralnego ogrzewania. Aktualna moc przyłączeniowa prądu do lokalu wynosi 30-40 Kw. Nowe instalacje, w tym elektryczna.

Oprócz czynszu naliczane są opłaty eksploatacyjne z tytułu zużycia mediów wg. liczników oraz wywozu nieczystości zgodnie ze stawka określoną przez m. st. Warszawę.

Spółdzielnia dopuszcza wydzielenie z istniejącego lokalu dwóch lub trzech lokali o wymiarach od 60 do 220 m2.

Szczegółowe informacje dostępne w biurze Spółdzielni przy ul. Racławickiej 2 w Warszawie tel. 22 843-39-43 email: biuro@smprzymsw.pl.

Oferty należy składać osobiście w Biurze Spółdzielni lub za pośrednictwem poczty email, podając:

  1. Dane oferenta,
  2. Planowany rodzaj działalności w lokalu,
  3. Proponowany okres trwania umowy,
  4. Oczekiwany metraż wraz z ewentualną propozycją wydzielenia lub wymaganiami dla nowo tworzonego lokalu, w przypadku chęci wynajęcia części lokalu,
  5. Stawkę czynszu za 1 m2 lokalu.