+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat od 1 kwietnia 2021 r.

12:57 31/12/2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych informuje, że na podstawie uchwały Rady  Nadzorczej nr 17/20 z dnia 17.12.2020 r., zatwierdzającej plan gospodarczo-finansowy  na  2021 r.,  uchwałą Zarządu nr  126/20  z  dnia 22.12.2020 r., zmienione zostały  stawki opłat za użytkowanie lokali  w zasobach  Spółdzielni  w  2021 r. W związku z powyższym  od dnia  01.04.2021 r. nastąpi  zmiana wysokości opłat  za  użytkowanie  lokali.

O  wysokości  opłat  za  użytkowanie  lokali,  zostaną państwo  powiadomieni  oddzielnymi  pismami.