+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

ZAWIADOMIENIE

08:26 07/12/2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW

zwraca się z prośbą o zachowanie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w czasie planowanych kontroli, które polegać będą na:

–starannym przewietrzeniu lokalu przed wizytą techników,

–zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych w lokalu przed wizytą techników,

– przestrzeganie zasady bezpieczniej odległości – (1.5-2 m) od osób zamieszkujących lokal,

– przejście do pomieszczenia, w którym nie są prowadzone prace pomiarowe/kontrola,

– sprawdzenie czy technicy wchodzący do lokalu mają założone maseczki ochronne,

– po wykonanej kontroli umycie rąk wodą z mydłem, lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).