• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

ul. Wiktorska 7/11

    Informacje techniczne: Budynek zrealizowano w konstrukcji mieszanej. Układ konstrukcyjny podłużny. Rozpiętość traktów 5,1 i 6,0 m. Ściany są murowane, stropy wykonane z płyt kanałowych, żelbetowych, prefabrykowanych. Ławy fundamentowe i fragmenty ścian piwnicznych są żelbetowe monolityczne, ściany piwniczne – murowane z cegły pełnej lub z bloczków betonowych. Stropodach nieruchomości jest wentylowany, ocieplony, wykonany z płyt kanałowych i płytek korytkowych, leżących na ściankach ażurowych, murowanych, opierających się na płytach kanałowych. Pokrycie dachu papą, odwodnienie dachu rurami spustowymi na zewnątrz budynku. Ściany zewnętrzne zostały docieplone w 2000 i 2001 r.

    Budynek stanowi odrębną nieruchomość, będącą własnością Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Nieruchomość znajduje się na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie. Prawa Spółdzielni ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00034228/2.

    W nieruchomości znajduje się 71 lokali mieszkalnych oraz 6 lokali użytkowych.