• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

ul. Puławska 66/70

 

    Informacje techniczne: Układ konstrukcyjny budynku podłużny. Ściany piwniczne są murowane, na fragmentach betonowe, monolityczne. Ściany kondygnacji nadziemnych są murowane. Stropy są prefabrykowane, na fragmentach budynku (parter) występują płyty stropowe i konstrukcja budynku jest żelbetowa, monolityczna. W podpiwniczeniu budynku, oprócz piwnic lokatorskich, znajduje się pomieszczenie nieczynnej kotłowni, w którym zlokalizowany jest obecnie węzeł cieplny. Część pomieszczeń starej kotłowni z przylegającym do niej nieczynnym składem opału i nieczynną żużlownią oraz częścią piwnic lokatorskich, wychodzi poza obrys budynku i znajduje się pod podwórzem. Na podwórzu zlokalizowany jest parking samochodów osobowych. Konstrukcja kotłowni i składu opału jest żelbetowa, monolityczna. Stropodach nieruchomości jest niewentylowany. Dach kryty papą z odwodnieniem na zewnątrz budynku. Na dachu umieszczone są anteny telefonii komórkowej. Ściany zewnętrzne budynku zostały ocieplone w 2000 r.

    Budynek stanowi odrębną nieruchomość, będącą współwłasnością Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Nieruchomość znajduje się na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00033636/8.

    W nieruchomości znajduje się 79 lokali mieszkalnych oraz 4 lokale użytkowe, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 392,79 m2.