• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

ul. Puławska 63

Budynek jest zlokalizowany na działce narożnej u zbiegu ulic Puławskiej i Belgijskiej. Zabudowa ma charakter plomby. Na parterze, od strony ulic zlokalizowane są 2 lokale sklepowe, od strony podwórza znajduje się wbudowana trafostacja. Na poddaszu zlokalizowano zespół pomieszczeń pralni i suszarni, część z nich została przebudowana na lokale mieszkalne.

 

    Informacje techniczne: Budynek ma konstrukcję tradycyjną. Układ konstrukcyjny poprzeczny. Ściany piwniczne i ławy fundamentowe są betonowe, monolityczne, ściany nadziemne nośne, poprzeczne betonowe monolityczne. Na parterze na fragmencie budynku (sklep, podcień) występuje konstrukcja szkieletowa, żelbetowa monolityczna. Stropy są gęstożebrowe DZ-3, klatki schodowe i szyby windowe – żelbetowe, monolityczne. Ściany wypełniające wykonane są z bloków gazobetonowych o grubości 24 cm, ściany zewnętrzne betonowe i nadproża są ocieplone gazobetonem o grubości 12 cm. Ściana podłużna budynku od strony podwórza została ocieplona w 2002 r. Stropodach nieruchomości jest wentylowany, płytki korytkowe leżą na ażurowych ściankach, wymurowanych na stropie DZ-3. pokrycie dachu papą.

    Budynek stanowi odrębną nieruchomość, będącą własnością Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Prawa Spółdzielni ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00041129/0.

    W nieruchomości znajdują się 63 lokale mieszkalne, 3 pomieszczenia administracyjne oraz 2 lokale użytkowe.