• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

ul. Puławska 62/64

    Informacje techniczne: Układ konstrukcyjny budynku podłużny. Ściany piwniczne są murowane, na fragmentach betonowe, monolityczne. Ściany kondygnacji nadziemnych są murowane. Stropy są prefabrykowane, na fragmentach budynku (parter) występują płyty stropowe i konstrukcja budynku jest żelbetowa, monolityczna. Stropodach nieruchomości jest niewentylowany. Dach kryty papą z odwodnieniem na zewnątrz budynku. Na dachu budynku (nad maszynownią dźwigu) umieszczona jest antena telefonii komórkowej. Ściany zewnętrzne budynku zostały ocieplone w latach 1999-2000.

    Budynek stanowi odrębną nieruchomość, będącą współwłasnością Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Nieruchomość znajduje się na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00033636/8.

    W nieruchomości znajdują się 42 lokale mieszkalne oraz 2 lokale użytkowe, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 620,70 m2.