• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

ul. Powsińska 70

    Informacje techniczne: Budynek zrealizowano w technologii tzw. „cegły żerańskiej”. Są to elementy prefabrykowane, żelbetonowe, kanałowe, ścienne i stropowe. Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny, rozpiętości konstrukcyjne 6,0 m, 5,4 m i 4,5 m.. Ściany nośne wewnętrzne wykonane są z płyt kanałowych o grubości 24 cm, na fragmentach murowane. Ściany nośne zewnętrzne wykonane są z płyt kanałowych ocieplonych gazobetonem o grubości 38 cm. Ściany zewnętrzne osłonowe są z gazobetonu o grubości 24 cm. Ściany zewnętrzne zostały ocieplone w 1996 r. metodo tzw. „lekką”. Płyty biegowe schodów: płyty i belki podestowe są żelbetowe prefabrykowane. W dachu nad schodami są świetliki o konstrukcji stalowej, szklone szybami zbrojonymi. Ściany piwniczne i ławy fundamentowe są żelbetowe monolityczne. Ściany piwniczne na fragmentach wykonano z elementów żelbetowych prefabrykowanych. Stropodach wentylowany wykonany został z płytek korytkowych opartych na  ściankach ażurowych murowanych, opierających się na płytach kanałowych. Pokrycie dachu papą.

    Budynek stanowi odrębną nieruchomość, będącą współwłasnością Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Nieruchomość znajduje się na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00035889/0.

    W nieruchomości znajduje się 50 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2 242,96 m2.