• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

ul. Piwarskiego 9

    Informacje techniczne: Budynek zrealizowano w technologii tzw. „cegły żerańskiej”. Są to elementy prefabrykowane, żelbetonowe, kanałowe, ścienne i stropowe. Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny, rozpiętości konstrukcyjne 6,0 m i 3,3 m. Ściany nośne wewnętrzne wykonane są z płyt kanałowych o grubości 24 cm. Ściany nośne szczytowe wykonane są z płyt kanałowych ocieplonych gazobetonem o grubości 38 cm. Ściany zewnętrzne zostały ocieplone w 1993 r. Płyty biegowe schodów są prefabrykowane, żelbetowe, ściany piwniczne i ławy fundamentowe – żelbetowe monolityczne. Grubość ścian piwnicznych wewnętrznych wynosi 24 i 40 cm, ścian zewnętrznych 30 i 40 cm. Stropodach wentylowany, ocieplony, wykonany z płyt kanałowych i płytek korytkowych leżących na  ściankach ażurowych murowanych, opierających się na płytach kanałowych. Pokrycie dachu papą. Na ostatniej kondygnacji w nadbudówce usytuowane są maszynownie dźwigów osobowych i schody. Stropodach nad nadbudówką wykonany jest z płyt korytkowych, ocieplony i pokryty papą. Odprowadzenie wody z dachu do wewnątrz budynku.

    Budynek stanowi odrębną nieruchomość, będącą współwłasnością Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Nieruchomość znajduje się na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00388806/4.

    W nieruchomości znajduje się 88 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 695,40 m2.