• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

ul. Madalińskiego 55

Posiada 2 klatki schodowe i jest całkowicie podpiwniczony. W budynku od strony ul. Madalińskiego znajduje się sklep spożywczy, a od strony ul. Kwiatowej wbudowane pomieszczenie na kontenery śmieciowe oraz wiata garażowa na 18 miejsc postojowych. Część miejsc postojowych użytkowana jest przez mieszkańców budynku przy ul. Kwiatowej 11. Wiata garażowa jest częściowo wbudowana w parter budynku, obudowana ścianami, a wjazd i wyjazd zamykany jest kratą stalową. Przekrycie wiaty stanowi stropodach odpowiednio zaizolowany i odwodniony, pokryty warstwą ziemi roślinnej. Zaopatrzenie nieruchomości w media (woda, ciepło, gaz) następuje z przyłączy znajdujących się w podpiwniczeniu budynku przy ul. Kwiatowej 11, stanowiącego drugą część zespołu zabudowy. Budynek połączony jest podziemnym korytarzem technicznym z budynkiem przy ul. Kwiatowej 11.

    Informacje techniczne: Budynek został zrealizowany w technologii tzw. „cegły żerańskiej”. Są to elementy prefabrykowane, żelbetonowe, kanałowe, ścienne i stropowe. Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny, rozpiętości konstrukcyjne 6,0 m; 4,8 m; 3,3 m i 2,7 m. Ławy fundamentowe żelbetonowe, wylewane. Ściany piwnic wylewane, żelbetonowe, na fragmentach wykonane są z elementów prefabrykowanych o grubości 24, 30 i 20 cm. Ściany nośne wewnętrzne, poprzeczne wykonane są z bloków kanałowych o grubości 24 cm, na fragmentach murowane. Ściany nośne zewnętrzne wykonane są z bloków kanałowych ocieplonych gazobetonem o grubości 40 cm. Ściany podłużne osłonowe są wykonane z gazobetonu o grubości 30 cm. Wszystkie stropy są wykonane z płyt kanałowych o grubości 24 cm. Płyty biegowe schodów, płyty, belki podestowe wykonane są z elementów żelbetonowych prefabrykowanych. Stropodach wentylowany wykonano z płytek korytkowych opartych na ażurowych ściankach wymurowanych na płytach kanałowych stropu. Pokrycie dachu papą. Odwodnienie dachów do środka budynku. Wiatę wielostanowiskową garażową wykonano w konstrukcji szkieletowej, żelbetonowej, monolitycznej. Układ elementów nośnych – poprzeczny. Rozpiętości konstrukcyjne 2 x 6,0 + 7,20 + 6,0 m. Przekrycie wiaty stanowi płyta żelbetonowa monolityczna o grubości 10 cm, leżąca na żelbetonowych żebrach jednoprzęsłowych ze wspornikiem. Elementami nośnymi żeber jest podciąg żelbetowy oparty na monolitycznych słupach oraz na żelbetowej ścianie zewnętrznej. Wszystkie ściany osłonowe i wewnętrzne wiaty są żelbetowe, monolityczne. Na płycie stropowej, na warstwach izolacyjnych leży warstwa ziemi ogrodniczej.

    Budynek stanowi odrębną nieruchomość, będącą własnością Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Znajduje się on na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie. Prawa Spółdzielni ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00084916/7.

    W nieruchomości znajduje się 10 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 898,72 m2.