• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

ul. Kwiatowa 11

Budynek połączony jest podziemnym korytarzem technicznym z budynkiem przy ul. Madalińskiego 55.

    Informacje techniczne: Budynek został zrealizowany w technologii tzw. „cegły żerańskiej”. Są to elementy prefabrykowane, żelbetonowe, kanałowe, ścienne i stropowe. Układ konstrukcyjny budynku poprzeczny, rozpiętości konstrukcyjne 2,7 m; 3,3 m; 3,6 m; 4,8 m; 6,0 m. Ławy fundamentowe żelbetonowe, wylewane. Ściany piwnic wykonane są z elementów prefabrykowanych, na fragmentach wylewane żelbetonowe o grubości 24, 30 i 20 cm. Ściany nośne wewnętrzne, poprzeczne wykonane są z bloków kanałowych o grubości 24 cm, na fragmentach murowane. Ściany zewnętrzne podłużne osłonowe są wykonane z gazobetonu o grubości 30 cm. Ściany zewnętrzne zostały ocieplone w 2002 r. metodą tzw. „lekką”. Wszystkie stropy są wykonane z płyt kanałowych o grubości 24 cm. Płyty biegowe schodów, płyty, belki podestowe wykonane są z elementów żelbetonowych prefabrykowanych. Stropodachy wentylowane wykonano z płytek korytkowych opartych na ściankach ażurowych. Pokrycie dachu papą. Odwodnienie dachów do środka budynku.

    Budynek stanowi odrębną nieruchomość, będącą współwłasnością Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Znajduje się on na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00476416/7.

    W nieruchomości znajduje się 11 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 925,0 m2.