• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

ul. Bytnara 13A

    Informacje techniczne: Budynek został zrealizowany w technologii tzw. "cegły żerańskiej" - są to elementy prefabrykowane, żelbetonowe, kanałowe, ścienne i stropowe. Układ konstrukcyjny - poprzeczny. Rozpiętości konstrukcyjne 5,70 m i 2,70 m. Ściany nośne wewnętrzne wykonane są z płyt kanałowych o grubości 24 cm, ściany nośne zewnętrzne szczytowe - z płyt kanałowych ocieplonych gazobetonem. Ściany zewnętrzne zostały docieplone w 1990 r. metodą tzw. "lekką". Płyty biegowe schodów, płyty i belki korytarzy prefabrykowane żelbetonowe. Ściany piwniczne i ławy fundamentowe żelbetonowe-monolityczne. Grubość ścian piwnicznych wewnętrznych 25 i 30 cm, ścian zewnętrznych szczytowych 37 cm, ścian podłużnych 30 cm. Stropodach wentylowany, wykonany z płyt kanałowych i płytek korytkowych leżących na ściankach ażurowych murowanych, opierających się na płytach kanałowych, pokrycie dachu papą. Na ostatniej kondygnacji budynku w nadbudowie usytuowane są cztery suszarnie oraz maszynownie dźwigów osobowych. Ściany zewnętrzne nadbudówki wykonane są z gazobetonu o grubości 24 cm, stropodach z płytek korytkowych. Stropodach nad klatką schodową poddasza wykonano z płytek korytkowych, ocieplono gruzem gazobetonowym i supremą, pokrycie dachu papą.

    Budynek stanowi odrębną nieruchomość, będącą współwłasnością Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Znajduje się on na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00033434/2.

    W nieruchomości znajduje się 88 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 404,90 m2.