• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

ul. Broniwoja 10

    Informacje techniczne: Układ konstrukcyjny ścian nośnych - poprzeczny, rozstaw ścian - 5,40 i 5,80. Ściany nośne betonowe, wylewane, w piwnicy o grubości 40 cm, na kondygnacjach nadziemnych - 25 cm. Ściany zewnętrzne osłonowe wykonane są z gazobetonu o grubości 24 cm. Ściany wewnętrzne, zawierające kanały wentylacyjne i spalinowe wykonano z bloków prefabrykowanych betonowych o grubości 39 cm. Stropy międzypiętrowe (z wyjątkiem stropów nad piwnicą i na dwóch ostatnich kondygnacjach) wykonano z płyt kanałowych prefabrykowanych tzw. "żerańskich" o wysokości 24 cm. Nad piwnicą, IX i X p. stropy wykonane są z elementów prefabrykowanych typu DMS - drobnowymiarowych. Dach jednospadowy kryty papą, ocieplenie z gruzu gazobetonowego. Spadek dachu (5%) uzyskując różnicując grubość ocieplenia. Odprowadzenie wody z dachu na zewnątrz budynku. Klatki schodowe trójbiegowe, płytowe, żelbetonowe, wylewane. Wyjście na dach poprzez komorę śmieciową na X piętrze. Ściany zewnętrzne budynku zostały docieplone w 1999 r. W części podpiwniczonej budynku istnieją pomieszczenia po dawnej kotłowni, obecnie nieczynnej. Skład opału dla tej kotłowni znajduje się w podziemiu pomiędzy budynkami Broniwoja 10 i Broniwoja 12. W wyniku zajęcia części powierzchni podpiwniczenia budynku na potzreby kotłowni, część piwnic lokatorskich została zlokalizowana w podziemiu, poza obrysem części mieszkalnej budynku. Po podłączeniu zespołu budynków do centralnej sieci cieplnej, w pomieszczeniach kotłowni i składu opału zlokalizowano węzeł cieplny, magazyny dla potrzeb Administracji oraz pomieszczenia usługowe (stolarnia).

    Budynek stanowi odrębną nieruchomość, będącą współwłasnością Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz osób, które posiadają odrębną własność lokali. Znajduje się on na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie. Prawa Spółdzielni oraz osób posiadających odrębną własność lokali ujawnione są w księdze wieczystej nr WA2M/00465771/3.

    W nieruchomości znajduje się 86 lokali mieszkalnych, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 641,66 m2.