• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

Zasoby spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dysponuje 1426 lokalami mieszkalnymi i 21 lokalami użytkowymi oraz 30 garażami.

Pierwsze budynki mieszkalne powstały przy ul. Puławskiej 66/70 i Wiktorskiej 7/11 w 1960 r. – pierwszym roku funkcjonowania Spółdzielni. W następnym dziesięcioleciu (1960-1970) Spółdzielnia powiększyła swoje zasoby mieszkaniowe o kolejne 13 budynków: przy ul. Broniwoja, Bytnara, w Alejach Niepodległości, ul. Piwarskiego i Powsińskiej. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Spółdzielnia wzbogaciła się o budynki przy ul. Puławskiej 63, Kwiatowej 11 i Madalińskiego 55.

Lokalizacja budynków w starej części Mokotowa stanowi o jej atrakcyjności dla mieszkańców.