• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu o pow. 36,7 m2 przy al. Niepodległości 71 w Warszawie.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 12.00.

Ofertę należy złożyć w biurze Spółdzielni przy ul. Racławickiej 2 w Warszawie.

Stan techniczny lokalu: do generalnego remontu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nie posiada tytułu prawnego do działki gruntu nr 79 na której posadowiony jest w całości budynek przy     al. Niepodległości 71 w Warszawie.

Lokal udostępniany jest do obejrzenia po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu + 48 (22) 843-39-43 wew. 3.

Specyfikacja określająca szczegółowe warunki przetargu wraz z informacją prawną w zakresie stanu prawnego gruntów udostępniana jest za pokwitowaniem w biurze Spółdzielni oraz przy oglądaniu lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.