SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH INFORMUJE , ŻE RADA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UCHWAŁĄ NR XXIV/671/2019 Z DNIA 12.12.2019 R., WPROWADZIŁA NOWE STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH W WARSZAWIE DLA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OD DNIA 01.02.2020 R. NASTĄPI ZMIANA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI.

O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI, ZOSTANĄ PAŃSTWO POWIADOMIENI ODDZIELNYMI PISMAMI.

Z A W I A D O M I E N I E

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MINISTERSTWIE SPRAW  WEWNĘTRZNYCH INFORMUJE, ŻE NA   PODSTAWIE UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 33/19 Z DNIA 12.12.2019 r., ZATWIERDZAJĄCEJ PLAN GOSPODARCZO-FINANSOWY NA 2020 r. UCHWAŁĄ ZARZĄDU NR 124/19 Z DNIA 17.12.2019 r., ZMIENIONE ZOSTAŁY STAWKI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI W 2020 R.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OD DNIA 01.04.2020 R. NASTĄPI ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI.

O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI, ZOSTANĄ PAŃSTWO POWIADOMIENI ODDZIELNYMI PISMAMI.