• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

Zmiana opłat od 1.04.2017 r.

 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych informuje, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 4/17 z dnia 09.02.2017 r., w sprawie korekty planu gospodarczo-finansowego na 2017 r., uchwałą Zarządu nr 15/17 z dnia 16.02.2017 r., zmieniona została stawka opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i podatek od nieruchomości, w związku z wypowiedzeniem przez m.St.Warszawa dotychczasowej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 

W związku z powyższym od dnia 01.04.2017 r. nastąpi zmiana wysokości opłat za użytkowanie lokali dla osób posiadających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych.

 Warszawa, dnia 09 marca 2017 r.