• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

Opłaty za wodę

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR L/1224/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 08.06.2017 r. PRZEDŁUŻONY ZOSTAŁ CZAS OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWEJ TARYFY ZA  ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE S.A. NA OKRES OD 30 CZERWCA 2017 r. DO DNIA 29 CZERWCA 2018 r.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM CENA 1 m³ DOSTAWY WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW POZOSTAJE NA TYM SAMYM POZIOMIE W  KWOCIE  11,47 zł ZA 1 m³.