+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

OGŁOSZENIE

10:48 27/07/2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność gruntu na nieruchomości Powsińska 66, które zostało aktualnie wpisane w księdze wieczystej ww. nieruchomości.

Spółdzielnia dokonała jednorazowej spłaty opłaty przekształcenia z zastosowaniem bonifikaty 98% przyjętej przez m. st. Warszawy. Z uwagi na potwierdzenie zaświadczeniem m. st. Warszawy spłaty wymaganej opłaty, osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawa do lokali dostaną rozliczenie wpłaconych opłat na przekształcenie prawa do gruntu do końca sierpnia 2020 r.