+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

Ogłoszenie

14:21 20/01/2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

zatrudni Głównego Księgowego.

Do zakresu obowiązków Głównego Księgowego będzie należało:

 1. nadzorowanie wszystkich aspektów zarządzania finansami i księgowością Spółdzielni,
 2. organizacja i koordynacja pracy pracowników działu księgowości (3 osób),
 3. nadzorowanie procedur księgowych,
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych, podatkowych itp.,
 5. sporządzanie list płac i zgłaszanie pracowników do ZUS,
 6. w razie nieobecności podległych pracowników:
 7. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 8. prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (rejestr zakupu VAT) oraz uzgadnianie rejestru sprzedaży VAT, sporządzenie deklaracji VAT-7,
 9. ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 10. analiza podziału kosztów na poszczególne nieruchomości, lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, parkingów,
 11. księgowanie i analiza dokumentów dotyczących funduszu remontowego,
 12. ewidencja środków trwałych.

Oczekiwania:

 1. doświadczenie w pracy Głównego Księgowego (mile widziane w spółdzielni mieszkaniowej),
 2. doświadczenie w obsłudze urządzeń biurowych,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 4. mile widziana znajomość ZSI Unisoft.

Spółdzielnia oferuje umowę na pełen lub część etatu na czas nie określony.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 2 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy Ministerstwie Spraw wewnętrznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 2 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”. 

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail biuro@smprzymsw.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu zakończenia terminu ważności ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu zakończenia terminu ważności ogłoszenia.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail biuro@smprzymsw.pl.