Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zarządza nieruchomościami budynkowymi (mieszkalnymi i niemieszkalnymi), stanowiącymi jej własność, oraz posiadanymi w użytkowaniu wieczystym nieruchomościami gruntowymi (zabudowanymi i niezabudowanymi).

Spółdzielnia zarządza 18 wyodrębnionymi nieruchomościami budynkowymi o charakterze mieszkalnym, 1 nieruchomością niemieszkalną (garaże) i 6 gruntowymi, zlokalizowanymi w Warszawie, na terenie dzielnicy Mokotów. Wszystkie nieruchomości gruntowe (zarówno niezabudowane, jak i zabudowane) Spółdzielnia posiada w wieczystym użytkowaniu.


Galeria