Formularz kontaktowy


Godziny przyjęć

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 07.30-15.30
Czwartek: 10.00-18.00

Dział Administracyjny

+48 22 843 39 43

biuro@smprzymsw.pl

 • przyjmowanie korespondencji;
 • wystawianie zaświadczeń o członkostwie i prawie do lokalu;
 • obsługa w zakresie spraw członkowskich i mieszkaniowych;
 • obsługa w zakresie przekształcania spółdzielczych praw do lokali w prawo;
 • odrębnej własności;
 • kontakt z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółdzielni.

Dział Finansowo-Księgowy

+48 22 843 26 84

dkf@smprzymsw.pl

 • uzgadnianie salda konta oraz informacja o nr konta lokalu;
 • informacja o wysokości opłat i wydawanie blankietów do opłat;
 • rozliczenia wody i centralnego ogrzewania;
 • informacje o zmianie liczy osób zmieszkujących w lokalu;
 • wydawanie zaświadczeń o braku zaległości w opłatach.

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

+48 22 843 77 76

dte@smprzymsw.pl

 • zgłaszanie awarii i usterek (w tym awarie dźwigów, bram itp.);
 • udzielanie informacji na temat remontów w budynkach;
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących poprawności działania podzielników kosztów c.o. oraz wodomierzy;
 • nadzór i kontrola czystosci powierzchni wspólnych budynków oraz terenów zewnętrznych;
 • obsługa w zakresie garaży i miejsc postojowych.