+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych uprzejmie zawiadamia, że od dnia 1 maja 2023 r. nastąpi zmiana zasad parkowania na terenie nieruchomości przy ul. Puławskiej 63 w Warszawie. Wszystkie wyznaczone miejsca parkingowe zgodnie z decyzją mieszkańców wyrażoną na posiedzeniu Komitetu Domowego w dniu 28 listopada 2022 r.  będą wynajmowane. Koszt najmu miejsca parkingowego wynosi 250 […]

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 2 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Wymiany poziomów instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Powsińskiej 74A w Warszawie. Termin składania ofert upływa w dniu: 13.04.2023 r. o godz. 14ºº SIWZ można otrzymać w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym Spółdzielni (tel. 22 843-39-43 wew. 1,  e-mail: dte@smprzymsw.pl […]

Odmowa wystawienia zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu pod budynkiem przy ul. Puławskiej 63 w Warszawie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych uprzejmie informuje, że w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 76/2 na której posadowiony jest budynek przy ul. Puławskiej 63 w Warszawie, w związku z prowadzonymi rozmowami z m. st. Warszawą oraz  brakiem deklaracji czy i kiedy Spółdzielnia otrzyma przedmiotowe zaświadczenie, w dniu 17 […]

Spółdzielnia wynajmie lokal użytkowy nr 1 przy ul. Puławskiej 63 w Warszawie

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wynajmie lokal użytkowy usytuowany na parterze budynku przy ul. Puławskiej 63 w Warszawie o powierzchni 270,3 m2 (wysokość 3,96 m2). Lokal posiada wejście i witryny od strony ul. Puławskiej. Lokal wyposażony jest w instalację zimnej i ciepłej wody. Ogrzewanie lokalu własną instalacją klimatyzacyjną lub za pośrednictwem centralnego ogrzewania. Aktualna […]