• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

Harmonogram przeglądów instalacji gazowej

                            SM przy MSW w 2019 roku

Lp

Adres Budynku

Liczba

Lokali

Data przeglądu

Godziny

przeglądu

Nazwisko

montera

1.

Al.Niepodległości 71

88

26.08.19r.

16.30-19.30

Faltynowski M

514 464 997

2.

Ul. Broniwoja 6

88

27.08.19r.

16.30-19.30

Faltynowski M

514 464 997

3.

Ul. Broniwoja 8

87

28.08.19r.

16.30-19.30

Faltynowski .M

4.

Ul. Broniwoja 10

86

29.08.19r.

16.30-19.30

Faltynowski .M

5.

Ul. Broniwoja 12

88

30.08.19r.

16.30-19.30

Faltynowski.M

 

Lp.

Adres Budynku

Liczba

Lokali

Data przeglądu

Godziny

przeglądu

Nazwisko

montera

1.

AL. Niepodległości 24/30

125

03.09.19r

17.00-19.30

Faltynowski.M

514 464 997

Faltynowski D.

607 195 020

2.

Ul. Piwarskiego 3

88

06.09.19r.

17.00-19.30

Faltynowski.M

514 464 997

3.

Ul. Piwarskiego 7

87

06.09.19r.

17.00-19.30

Faltynowski D.

607 195 020

4.

Ul. Piwarskiego 9

88

09.09.19r.

17.00-19.30

514 464 997

Faltynowski M.

5.

Ul. Puławska 62/64

42

05.09.19r.

17.00-19.30

Faltynowski.M

514 464 997

6.

Ul. Puławska 66/70

79

04.09.19r.

17.00-19.30

Faltynowski.M

7.

Ul. Powsińska 66

50

09.09.19r.

17.00-19.30

Faltynowski.D

8.

Ul. Powsińska 70

50

10.09.19r.

17.00-19.30

Faltynowski D.

9.

Ul. Powsińska 74A

50

10.09.19r.

17.00-19.30

Faltynowski M.

10.

Ul. Wiktorska 7/11

71

04.09.19r.

17.00-19.30

607 195 020

Faltynowski D.

11.

Ul. Bytnara 11B

88

11.09.19r.

17.00-19.30

Faltynowski D.

12.

Ul. Bytnara 13A

88

11.09.19r.

17.00-19.30

Faltynowski M..

13.

Ul. Puławska 63

63

05.09.19r.

17.00-19.30

Faltynowski .D

14.

Ul. Kwiatowa 11

11

05.09.19r.

16.00-17.00

Faltynowski M.

15.

Ul. Madalińskiego 55

10

05.09.19r.

16.00-17.00

Faltynowski D

16.

Ul. Racławicka 2

1 ADM.

w dniu Uzupełnień