• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

Regulamin rozliczania kosztów ciepła

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, na podstawie art. 45a ust. 10 ustawy Prawo energetyczne, zawiadamia wszystkich właścicieli i użytkowników lokali w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię, że od dnia 1 października 2017 r. tj. od sezonu grzewczego 2017/2018 obowiązuje nowy Regulamin rozliczeń kosztów ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

 

Regulamin został wywieszony na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych budynków, jak również dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smprzymsw.pl w dostępnej dla członków po zalogowaniu zakładce Dokumenty.