• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

OSTRZEŻENIE

UWAGA !!!

ADMINISTRACJA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MSW OTRZYMUJE INFORMACJE

O OSOBACH PODAJĄCYCH SIĘ ZA WSPÓŁPRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI, KTÓRZY OFERUJĄ USŁUGI REMONTOWE W LOKALACH.

INFORMUJEMY, ŻE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH NIE WYKONUJE USŁUG REMONTOWYCH W MIESZKANIACH (np.: WYMIANY DRZWI, MALOWANIA ŚCIAN ITP.), A OSOBY OFERUJĄCE ODPŁATNE USŁUGI NIE SĄ WSPÓŁPRACOWNIKAMI SPÓŁDZIELNI.