• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

Walne Zgromadzenie 2017

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY MSW INFORMUJE, ŻE W DNIACH 20-28 CZERWCA 2017 R. ODBYŁO SIĘ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, W KTÓRYM UCZESTNICZYŁO 85 CZŁONKÓW.

W WYNIKU OBRAD PODJĘTO NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY:

1.UCHWAŁA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI ZA OKRESZAKOŃCZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA W ROKU 2016 DO WALNEGO ZGROMADZENIA W ROKU 2017.

2.UCHWAŁA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDUDZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2016 R.

3.UCHWAŁA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2016.

4.UCHWAŁA W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJMINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH PANA MARKA ORLICKIEGO ZA ROK 2016.

5.UCHWAŁA W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH PANA PRZEMYSŁAWA TALAROWSKIEGO ZA ROK 2016.

6.UCHWAŁA W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH PANI KATARZYNY HASIEC ZA ROK 2016.

7.UCHWAŁA W SPRAWIE PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ ZA 2016 R.

8.UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA NAJWYŻSZEJ SUMY ZOBOWIĄZAŃ, JAKIE SPÓŁDZIELNIA MOŻE ZACIĄGNĄĆ W 2018 ROKU.

9.UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU DELEGATA ORAZ ZASTĘPCY DELEGATA SPÓŁDZIELNI NA VII KRAJOWY ZJAZD ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP.

OSTRZEŻENIE

UWAGA !!!

ADMINISTRACJA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MSW OTRZYMUJE INFORMACJE

O OSOBACH PODAJĄCYCH SIĘ ZA WSPÓŁPRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI, KTÓRZY OFERUJĄ USŁUGI REMONTOWE W LOKALACH.

INFORMUJEMY, ŻE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH NIE WYKONUJE USŁUG REMONTOWYCH W MIESZKANIACH (np.: WYMIANY DRZWI, MALOWANIA ŚCIAN ITP.), A OSOBY OFERUJĄCE ODPŁATNE USŁUGI NIE SĄ WSPÓŁPRACOWNIKAMI SPÓŁDZIELNI.

Problemy z dostępem do E-Bok

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW informuje, że z powodu problemów technicznych mogą nastąpić problemy z  dostępem do elektronicznego biura obsługi klientów E-BOK.
Za utrudnienia przepraszamy.