• 01_smprzymsw.jpg
 • 03_smprzymsw.jpg
 • 04_smprzymsw.jpg

Zmiana dot. odpadów komunalnych od 1 sierpnia 2018 r.

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów poinformował, że od 1 sierpnia 2018 r. odpady komunalne z terenu dzielnicy Mokotów będą odbierane przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO).

W sprawach związanych z udostępnieniem kluczy (bądź też pilotów lub kodów) do altan śmietnikowych należy kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem nowego operatora. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest:

Pan Jacek Zieliński

tel. kom. 663 661 304

tel. stacjonarne: 223910270 lub 2239100 wew. 270

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z odbiorem odpadów komunalnych, należy zgłaszać je za pośrednictwem nru tel. 19115 lub portalu warszawa19115.pl

Walne Zgromadzenie 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych uprzejmie zaprasza na Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, które odbędzie się
w dniach:

Część I w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 dla członków Spółdzielni z nieruchomości ul. Broniwoja 6, 8, 10, 12, al. Niepodległości 71, 24/30, ul. Bytnara 11b, 13a – w sali konferencyjnej Biurowca IO-1 przy ul. Puławskiej 182 w Warszawie.

Część II w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 dla członków Spółdzielni z nieruchomości ul. Powsińskiej 66, 70, 74a - w Szkole Podstawowej nr 103 przy ul. Limanowskiego 9 w Warszawie.

Część III w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 dla członków Spółdzielni z nieruchomości ul. Puławskiej 63, 62/64 i 66/70, ul. Wiktorskiej 7/11, ul. Kwiatowej 11, ul. Madalińskiego 55 – w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania przy ul. Rejtana 16 w Warszawie.

Część IV w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 dla członków Spółdzielni z nieruchomości ul. Piwarskiego 3, 7, 9 – w Szkole Podstawowej nr 272 przy ul. Piaseczyńskiej 114 Warszawie.

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Rozpatrzenie i dyskusja w sprawach:
 1. a)Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od Walnego Zgromadzeniaroku 2018 do Walnego Zgromadzenia w roku 2019,
 2. b)Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r., wraz z informacjąkierunkach działania Spółdzielni w 2019 r.,
 3. c)Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta,
 4. d)Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji działalności Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.
 5. a)Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 6. b)Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.,
 7. c)Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni zar.,
 8. d)Wniosków z lustracji działalności Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.,
 9. e)Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.
 10. 10.Zamknięcie obrad.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 roku.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zbycia miejsca postojowego nr 17 znajdującego się w wielostanowiskowym garażu umiejscowionym w nieruchomości przy ul. Madalińskiego 55 w Warszawie.
 4. Wybory członków Rady Nadzorczej.
 5. Dyskusja nad sprawami wniesionymi.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych.