• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

Komitet Domowy nr 10

Warszawa, dnia 15 listopada 2018 r.

         Komitet Domowy nr 10 informuje, że dnia 22 listopada 2018 r. o godz. 18:30 odbędzie się publiczne otwarte zebranie mieszkańców budynku przy ul. Puławskiej 62/64 i 66/70 oraz Wiktorskiej 7/11 w Sali konferencyjnej budynku przy ul. Racławickiej 2.

Porządek zebrania:

1. Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów
w prawo własności.

2. Przedstawienie planu gospodarczo-finansowego na 2019 r. i wyrażenie opinii.

3. Przedstawienie planu remontów na 2019 r. i wyrażenie opinii.

4. Sprawy bieżące.

Komitet Domowy nr 12

Warszawa, dnia 14 listopada 2018 r.

         Komitet Domowy nr 12 informuje, że dnia 21 listopada 2018 r. o godz. 18:30 odbędzie się publiczne otwarte zebranie mieszkańców budynku przy ul. Broniwoja 12 w Świetlicy Spółdzielni na VIII piętrze budynku przy Al. Niepodległości 24/30.

KOD WEJŚCIA: 124<kluczyk>1111

 

Porządek zebrania:

1. Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów
w prawo własności.

2. Przedstawienie planu gospodarczo-finansowego na 2019 r. i wyrażenie opinii.

3.Sprawy bieżące.

Komitet Domowy nr 1

Warszawa, dnia 15 listopada 2018 r.

         Komitet Domowy nr 1 informuje, że dnia 22 listopada 2018 r. o godz. 18:30 odbędzie się publiczne otwarte zebranie mieszkańców budynku przy ul. Kwiatowej 11 i Madalińskiego 55 w pomieszczeniu Komitetu Domowego.

Porządek zebrania:

1. Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów
w prawo własności.

2. Przedstawienie planu gospodarczo-finansowego na 2019 r. i wyrażenie opinii.

3.Sprawy bieżące.

Komitet Domowy nr 11

        Warszawa, dnia 9 listopada 2018 r.

Komitet Domowy nr 11 informuje, że dnia 19 listopada 2018 r. o godz. 19:00 odbędzie publiczne otwarte zebranie mieszkańców budynku przy ul. Puławskiej 63
w pomieszczeniu Komitetu Domowego.

Porządek zebrania:

1.Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów
w prawo własności.

2. Przedstawienie planu gospodarczo-finansowego na 2019 r. i wyrażenie opinii.

3. Przedstawienie planu remontów na 2019 r. i wyrażenie opinii.

4. Sprawy bieżące.