• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

Usunięcie drzewa - Powsińska 66

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW działając na podstawie art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zmianami) informuje, że zamierza złożyć do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy wniosek o usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Powsińskiej 66 w Warszawie (działka nr ew. 27 z obrębu nr 10510)- brzozy znajdującej się na terenie zielonym za budynkiem mieszkalnym.

Na mapce sytuacyjnej zaznaczono dokładną lokalizację drzewa.

Wszelkie uwagi w powyższej sprawie można przekazywać do dnia 20 listopada 2017 r. do Administracji Spółdzielni przy ul. Racławickiej 2:

Dział Techniczno-Eksploatacyjny - tel. 22 843-77-76, 22 843-39-43;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Regulamin rozliczania kosztów ciepła

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, na podstawie art. 45a ust. 10 ustawy Prawo energetyczne, zawiadamia wszystkich właścicieli i użytkowników lokali w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię, że od dnia 1 października 2017 r. tj. od sezonu grzewczego 2017/2018 obowiązuje nowy Regulamin rozliczeń kosztów ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

 

Regulamin został wywieszony na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych budynków, jak również dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smprzymsw.pl w dostępnej dla członków po zalogowaniu zakładce Dokumenty.

Wycięcie drzewa - Wiktorska 7/11

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW informuje, że na podstawie Decyzji nr 285/2016 Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów w dniach 28.09.2017 r. - 27.10.2017 r. na posesji przy ul. Wiktorskiej 7/11 zostanie wycięte drzewo 1 szt. – klon jawor obw. pnia 95 cm.

Po zakończeniu prac na terenie posesji zostanie nasadzone drzewo wskazane w przedmiotowej Decyzji.

 

Walne Zgromadzenie 2017

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY MSW INFORMUJE, ŻE W DNIACH 20-28 CZERWCA 2017 R. ODBYŁO SIĘ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, W KTÓRYM UCZESTNICZYŁO 85 CZŁONKÓW.

W WYNIKU OBRAD PODJĘTO NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY:

1.UCHWAŁA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI ZA OKRESZAKOŃCZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA W ROKU 2016 DO WALNEGO ZGROMADZENIA W ROKU 2017.

2.UCHWAŁA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDUDZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2016 R.

3.UCHWAŁA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2016.

4.UCHWAŁA W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJMINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH PANA MARKA ORLICKIEGO ZA ROK 2016.

5.UCHWAŁA W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH PANA PRZEMYSŁAWA TALAROWSKIEGO ZA ROK 2016.

6.UCHWAŁA W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH PANI KATARZYNY HASIEC ZA ROK 2016.

7.UCHWAŁA W SPRAWIE PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ ZA 2016 R.

8.UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA NAJWYŻSZEJ SUMY ZOBOWIĄZAŃ, JAKIE SPÓŁDZIELNIA MOŻE ZACIĄGNĄĆ W 2018 ROKU.

9.UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU DELEGATA ORAZ ZASTĘPCY DELEGATA SPÓŁDZIELNI NA VII KRAJOWY ZJAZD ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP.