• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

Komitet Domowy nr 10

Warszawa, dnia 20 listopada 2019 r.

         Komitet Domowy nr 10 informuje, że dnia 26 listopada 2019 r. o godz. 18:00 odbędzie się publiczne otwarte zebranie mieszkańców budynków przy ul. Bytnara 11b i 13a w pomieszczeniu Komitetu Domowego (Bytnara 11b).

Porządek zebrania:

1. Przedstawienie planu gospodarczo-finansowego na 2020 r. i wyrażenie opinii w zakresie planu oraz proponowanych stawek opłat eksploatacyjnych i odpisu na fundusz remontowy.

2. Przedstawienie planu remontów na 2020 r. i wyrażenie opinii.

3. Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów wwłasności.

4. Sprawy bieżące.

Komitet Domowy nr 12

Warszawa, dnia 19 listopada 2019 r.

         Komitet Domowy nr 12 informuje, że dnia 25 listopada 2019 r. o godz. 19:30 odbędzie się publiczne otwarte zebranie mieszkańców budynku przy ul. Broniwoja 12 w Świetlicy Spółdzielni na VIII piętrze budynku przy Al. Niepodległości 24/30.

KOD WEJŚCIA: 124<kluczyk>1111

Porządek zebrania:

1. Przedstawienie planu gospodarczo-finansowego na 2020 r. i wyrażenie opinii w zakresie planu oraz proponowanych stawek opłat eksploatacyjnych i odpisu na fundusz remontowy.

2. Przedstawienie planu remontów na 2020 r. i wyrażenie opinii.

3. Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów wwłasności.

4. Sprawy bieżące.

Komitet Domowy nr 5

Warszawa, dnia 18 listopada 2019 r.

         Komitet Domowy nr 5 informuje, że dnia 25 listopada 2019 r. o godz. 18:00 odbędzie się publiczne otwarte zebranie mieszkańców budynku przy Al. Niepodległości 24/30 w Świetlicy Spółdzielni na VIII piętrze budynku przy Al. Niepodległości 24/30.

Porządek zebrania:

1. Przedstawienie planu gospodarczo-finansowego na 2020 r. i wyrażenie opinii w zakresie planu oraz proponowanych stawek opłat eksploatacyjnych i odpisu na fundusz remontowy.

2. Przedstawienie planu remontów na 2020 r. i wyrażenie opinii.

3. Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów wwłasności.

4. Sprawy bieżące.

                                                                                                 

Komitet Domowy nr 1

Warszawa, dnia 15 listopada 2019 r.

         Komitet Domowy nr 1 informuje, że dnia 21 listopada 2019 r. o godz. 18:30 odbędzie się publiczne otwarte zebranie mieszkańców budynku przy ul. Kwiatowej 11 i Madalińskiego 55 w pomieszczeniu Komitetu Domowego.

 

Porządek zebrania:

1. Przedstawienie planu gospodarczo-finansowego na 2020 r. i wyrażenie opinii w zakresie planu oraz proponowanych stawek opłat eksploatacyjnych i odpisu na fundusz remontowy.

2. Przedstawienie planu remontów na 2020 r. i wyrażenie opinii.

3. Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów wwłasności.

4. Sprawy bieżące.

Komitet Domowy nr 7

Warszawa, dnia 14 listopada 2019 r.

         Komitet Domowy nr 7 informuje, że dnia 21 listopada 2019 r. o godz. 18:00 odbędzie się publiczne otwarte zebranie mieszkańców budynku przy ul. Piwarskiego 9 w pomieszczeniu Komitetu Domowego.

Porządek zebrania:

1. Przedstawienie planu gospodarczo-finansowego na 2020 r. i wyrażenie opinii w zakresie planu oraz proponowanych stawek opłat eksploatacyjnych i odpisu na fundusz remontowy.

2. Przedstawienie planu remontów na 2020 r. i wyrażenie opinii.

3. Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów wwłasności.

4. Sprawy bieżące.