+48 22 843 39 43
biuro@smprzymsw.pl

Aktualności

Bądź na bieżąco

14:13 19/10/2020

OGŁOSZENIE

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz przeciwdziałania COVID-19 (koronawirus) zachęcamy do korzystania z telefonicznych i elektronicznych form kontaktu. Składanie pism, wniosków itp. na adres mailowy: biuro@smprzymsw.pl lub wrzucanie do skrzynki pocztowej mieszczącej się przy biurze Spółdzielni. Osobiste wizyty w biurze Spółdzielni możliwe są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu i […]

13:49 19/10/2020

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność gruntu na nieruchomości Bytnara 11B, które zostało aktualnie wpisane w księdze wieczystej ww. nieruchomości. Spółdzielnia dokonała jednorazowej spłaty opłaty przekształcenia z zastosowaniem bonifikaty 99% przyjętej przez m. st. Warszawy. Z uwagi na potwierdzenie zaświadczeniem […]

13:48 19/10/2020

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność gruntu na nieruchomości Bytnara 13A, które zostało aktualnie wpisane w księdze wieczystej ww. nieruchomości. Spółdzielnia dokonała jednorazowej spłaty opłaty przekształcenia z zastosowaniem bonifikaty 99% przyjętej przez m. st. Warszawy. Z uwagi na potwierdzenie zaświadczeniem […]

13:46 19/10/2020

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność gruntu na nieruchomości Broniwoja 12, które zostało aktualnie wpisane w księdze wieczystej ww. nieruchomości. Spółdzielnia dokonała jednorazowej spłaty opłaty przekształcenia z zastosowaniem bonifikaty 99% przyjętej przez m. st. Warszawy. Z uwagi na potwierdzenie zaświadczeniem […]

17:03 15/10/2020

ZAWIADOMIENIE

16:56 15/10/2020

ZAWIADOMIENIE

16:53 15/10/2020

ZAWIADOMIENIE

16:46 15/10/2020

ZAWIADOMIENIE

16:41 15/10/2020

ZAWIADOMIENIE

14:48 14/10/2020

ZAWIADOMIENIE

  Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW informuje, że od dnia 05.10.2020 r. rozpoczną  się prace związane z wymianą instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wiktorskiej 7/11. Zakres prac obejmuje część wspólną budynku: tj. od przyłącza do tablic bezpiecznikowych w lokalach włącznie, bez wymiany instalacji lokalowych. Na wykonawcę remontu wybrano w przetargu nieograniczonym firmę: ELEKTROINSTAL Jarosław Wojtkowski. […]

13:09 12/08/2020

Spółdzielnia wynajmie lokal użytkowy przy al. Niepodległości 24/30

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wynajmie lokal użytkowy przy al. Niepodległości 24/30 w Warszawie o powierzchni użytkowej 47,48 m2. Lokal posiada wejście i witryny od strony al. Niepodległości. Lokal w bardzo dobrym stanie technicznym. Lokal dostępny będzie od dnia 1 października 2020 r. Oferty najmu z zaznaczeniem rodzaju działalności, proponowanych warunków najmu, w tym […]

10:50 27/07/2020

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność gruntu na nieruchomości Powsińska 70, które zostało aktualnie wpisane w księdze wieczystej ww. nieruchomości. Spółdzielnia dokonała jednorazowej spłaty opłaty przekształcenia z zastosowaniem bonifikaty 98% przyjętej przez m. st. Warszawy. Z uwagi na potwierdzenie zaświadczeniem […]

10:48 27/07/2020

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność gruntu na nieruchomości Powsińska 66, które zostało aktualnie wpisane w księdze wieczystej ww. nieruchomości. Spółdzielnia dokonała jednorazowej spłaty opłaty przekształcenia z zastosowaniem bonifikaty 98% przyjętej przez m. st. Warszawy. Z uwagi na potwierdzenie zaświadczeniem […]

10:45 27/07/2020

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność gruntu na nieruchomości Powsińska 74A. Spółdzielnia dokonała jednorazowej spłaty opłaty przekształcenia z zastosowaniem bonifikaty 98% przyjętej przez m. st. Warszawy. Z uwagi na potwierdzenie zaświadczeniem m. st. Warszawy spłaty wymaganej opłaty, osoby posiadające spółdzielcze […]

12:03 22/06/2020

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych informuje, że Walne Zgromadzenie, które powinno być zorganizowane do 30 czerwca br.- ze względu na ogłoszony stan epidemii, nie odbędzie się. W związku z powyższym termin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej przy MSW zostanie podany po odwołaniu stanu epidemii

14:09 09/06/2020

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych informuje, że na bieżąco realizuje załatwianie wszystkich spraw i zapewnia pełną obsługę mieszkańców. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz przeciwdziałania COVID-19 (koronawirus) zachęcamy do korzystania z telefonicznych i elektronicznych form kontaktu. Składanie pism, wniosków itp. na adres mailowy: biuro@smprzymsw.pl lub wrzucanie do skrzynki pocztowej […]

15:08 14/04/2020

Spółdzielnia wynajmie lokal użytkowy przy ul. Puławskiej 63 w Warszawie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wynajmie lokal użytkowy usytuowany na parterze budynku przy ul. Puławskiej 63 w Warszawie o powierzchni 270,3 m2 (wysokość 3,96 m2). Lokal posiada wejście i witryny od strony ul. Puławskiej. Lokal wyposażony jest w instalację zimnej i ciepłej wody. Ogrzewanie lokalu własną instalacją klimatyzacyjną lub za pośrednictwem centralnego ogrzewania. Aktualna […]

12:29 28/01/2020

INFORMACJA

Rada m. st. Warszawy uchwałą nr XXV/730/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., zmieniającą uchwałę Rady miasta z dnia 12 grudnia 2019 r., przesunęła termin od którego obowiązują nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na 1 marca 2020 r. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni prosi o uiszczanie opłat za luty 2020r. w dotychczasowej wysokości.

12:28 28/01/2020

INFORMACJA

Rada m. st. Warszawy uchwałą nr XXV/728/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., zmieniającą uchwałę Rady miasta z dnia 12 grudnia 2019 r., przesunęła termin od którego obowiązują nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na 1 marca 2020 r. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni prosi o uiszczanie opłat za luty 2020r. w dotychczasowej wysokości.