• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

OSTRZEŻENIE

UWAGA !!!

ADMINISTRACJA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MSW OTRZYMUJE INFORMACJE

O OSOBACH PODAJĄCYCH SIĘ ZA WSPÓŁPRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI, KTÓRZY OFERUJĄ USŁUGI REMONTOWE W LOKALACH.

INFORMUJEMY, ŻE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH NIE WYKONUJE USŁUG REMONTOWYCH W MIESZKANIACH (np.: WYMIANY DRZWI, MALOWANIA ŚCIAN ITP.), A OSOBY OFERUJĄCE ODPŁATNE USŁUGI NIE SĄ WSPÓŁPRACOWNIKAMI SPÓŁDZIELNI.

Wniosek do SKO w sprawie użytkowania wieczystego - Powsińska 66, 70, 74a

 

W związku z otrzymanym z Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy pismem wypowiadającym wysokość dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na nieruchomościach Powsińska 66, 70 i 74a oraz proponującym opłatę roczną w nowej wysokości, Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW przypomina, że wszystkie osoby posiadające prawo odrębnej własności lokali w w/w nieruchomościach otrzymały z Urzędu Dzielnicy wypowiedzenia indywidualne. W przypadku, gdy nie wyrażają zgody na proponowane zmiany opłat, zobligowane są do złożenia indywidualnego wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie do 30 dni od daty otrzymania indywidualnego zawiadomienia o stwierdzenie, że aktualizacja opłat jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości.

Wzór w/w wniosku dostępny jest w biurze Spółdzielni.