• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

Zebranie mieszkańców ul. Piwarskiego 9

OGŁOSZENIE

Komitet Domowy nr 7 zaprasza na zebranie mieszkańców budynku przy ul. Piwarskiego 9, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015 r. o godz. 18:00 w pomieszczeniu Komitetu Domowego.

Porządek zebrania:

1.Omówienie i opinia w sprawie projektu planu gospodarczo‑finansowego na 2016 r.

2.Omówienie i opinia w sprawie projektu planu remontów na 2016 r.

3.Sprawy wniesione.

                                                                          Komitet Domowy nr 7

ZAWIADOMIENIE ul. Puławska 63 kl. I

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW informuje, że rozpoczynają się pracę związane z wymianą drzwi do piwnic.

Prosimy o udostępnienie piwnic zgodnie z podanym poniżej harmonogramem.

 

dnia 25.11.2015 r. od godz. 8.00 do 17.00

lok. 1, 2, 3, 4, 5

dnia 26.11.2015 r. od godz. 8.00 do 17.00

lok. 6, 7, 8, 9, 10

dnia 27.11.2015 r. od godz. 8.00 do 17.00

lok. 11, 12, 13, 14, 15

dnia 30.11.2015 r. od godz. 8.00 do 17.00

lok. 16, 17, 18, 19, 20

dnia 01.12.2015 r. od godz. 8.00 do 17.00

lok. 21, 22, 23, 24, 25, 25 A

 

Wymianę drzwi do piwnic prowadzi

Firma M-BUD z Warszawy

Kierownik robót p. Janusz Pakosz

tel. 0-660-702-708.

Ogłoszenie - Puławska 63

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW wynajmie lokal użytkowy przy ul. Puławskiej 63 usytuowany na parterze o powierzchni 296,2 m2 (wysokość 3,96 m2). Wynajęcie lokalu jest możliwe od połowy stycznia 2016 r. Powierzchnia wyposażona jest w zimną i ciepłą wodę oraz centralne ogrzewanie ( możliwość korzystania z klimatyzacji). Opłaty za wywóz śmieci są naliczane zgodnie ze stawkami Urzędu m. st. Warszawy. Lokal posiada oddzielną umowę z RWE.

Rodzaj składanej oferty:

- rodzaj zamierzonej działalności

- proponowany czynsz

- czas trwania umowy

 

Szczegółowe informacje dostępne w biurze Spółdzielni przy ul. Racławickiej 2 w Warszawie

ul. Broniwoja 8, 10, 12

OGŁOSZENIE

Komitet Domowy nr 4 informuje, że w dniu 30 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 odbędzie się otwarte zebranie mieszkańców, na które serdecznie zapraszamy mieszkańców z budynków Broniwoja 8, 10, 12.

Miejsce zebrania – dawna świetlica Spółdzielni, Al. Niepodległości 24/30 budynek „B” VIII p.

Porządek zebrania:

1. Opinia w sprawie projektu planu gospodarczo finansowego na 2016r.

2.Propozycje remontów w budynkach Broniwoja i opinia do planu remontów na 2016 r.

3. Stan terenu wokół budynków Broniwoja, sprzątanie.

4. Sprawy wniesione, informacje, wnioski mieszkańców.

 

Gorąco!!! zapraszamy mieszkańców na zebranie


Sekretarz                                           Przewodnicząca

Komitetu Domowego nr 4                Komitetu Domowego nr 4

Hanna Domagała                            Jolanta Sielicka

ZAWIADOMIENIE ul. Puławska 63 kl. I i II

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW informuje, że rozpoczynają się pracę związane z wymianą drzwi do piwnic.

 

Prosimy o udostępnienie piwnic zgodnie z podanym poniżej harmonogramem.

 

dnia 02.12.2015 r. od godz. 8.00 do 17.00

lok. 26, 28, 29, 31, 32

dnia 03.12.2015 r. od godz. 8.00 do 17.00

lok. 34, 35, 37, 38, 40

dnia 04.12.2015 r. od godz. 8.00 do 17.00

lok. 41, 43, 44, 45, 46

dnia 07.12.2015 r. od godz. 8.00 do 17.00

lok. 47, 48, 49, 50, 51

dnia 08.12.2015 r. od godz. 8.00 do 17.00

lok. 52, 53, 54, 55, 56

dnia 09.12.2015 r. od godz. 8.00 do 17.00

lok. 57, 58, 59, 60, 61, 62

 

Wymianę drzwi do piwnic prowadzi

Firma M-BUD z Warszawy

Kierownik robót p. Janusz Pakosz

tel. 0-660-702-708.