• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych informuje, że zgodnie z uchwałą nr LXXXII/2081/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2014 r. przedłużony został czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na okres od 30 czerwca 2014 r. do dnia 29 czerwca 2015 r.

W związku z powyższym cena 1 m3 dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków pozostaje na tym samym poziomie w kwocie 11,47 zł za 1 m3

 

Miejsce postojowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW informuje, że wynajmie miejsce postojowe w wiacie garażowej w budynku przy ul. Madalińskiego 55. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem Spółdzielni, tel. 22-843-26-84.