• 01_smprzymsw.jpg
 • 03_smprzymsw.jpg
 • 04_smprzymsw.jpg

ZAWIADOMIENIE ul. Broniwoja 6

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW informuje, że

w dnia 26.07.2016 r.

do dnia 12.08.2016 r.

w godz. 8.00 do 16.00

będą prowadzone prace polegające na czyszczeniu elewacji budynku

od strony północnej.

Prosimy o zamknięcie okien w godzinach wykonywanych prac.

 

Prace prowadzi firma Clean City s.c.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Wyniki głosowań Walnego Zgromadzenia 2016

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY MSW INFORMUJE, ŻE W DNIACH 22-28 CZERWCA 2016 R. ODBYŁO SIĘ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, W KTÓRYM UCZESTNICZYŁO 119 CZŁONKÓW.

W WYNIKU OBRAD PODJĘTO NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY:

 1. 1.UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI ZA OKRESZAKOŃCZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA W ROKU 2015 DO WALNEGO ZGROMADZENIA W ROKU 2016.
 2. 2.UCHWAŁA W SPRAWIE WNIOSKÓW Z LUSTRACJI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA OKRES1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.
 3. 3.UCHWAŁA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDUDZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2015 R.
 4. 4.UCHWAŁA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2015.
 5. 5.UCHWAŁA W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJMINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH PANA MARKA ORLICKIEGO ZA ROK 2015.
 6. 6.UCHWAŁA W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH PANA PRZEMYSŁAWA TALAROWSKIEGO ZA ROK 2015.
 7. 7.UCHWAŁA W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH PANI KATARZYNY HASIEC ZA ROK 2015.
 8. 8.UCHWAŁA W SPRAWIE PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ ZA 2015 R.
 9. 9.UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA NAJWYŻSZEJ SUMY ZOBOWIĄZAŃ, JAKIE SPÓŁDZIELNIA MOŻE ZACIĄGNĄĆ W 2017 ROKU.
 10. 10.WYBORU DWÓCH DELEGATÓW SPÓŁDZIELNI NA VI KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI.

Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW informuje, że w wyniku głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniach 22-28 czerwca 2016 r. oraz ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Spółdzielni w dniu 7 lipca 2016 r. członkami Rady Nadzorczej zostały następujące osoby:

 

1

MACIEJ WOJTKOWSKI

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2

ELŻBIETA GRENDEL

 

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

3

ANNA BEDNARZ

Sekretarz Rady Nadzorczej

4

ANNA WYPIJEWSKA-MARCZAK

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

5

KRYSTYNA KĘDZIERSKA

Członek Komisji Rewizyjnej

6

HALINA TELAKOWIEC

Członek Komisji Rewizyjnej

7

BEATA BŁAZIAK-PYZEL

Członek Komisji Rewizyjnej

8

ARKADIUSZ MYŚLIWIEC

Przewodniczący Komisji Technicznej

9

MARZENNA BOŻYK

Członek Komisji Technicznej

10

MAGDALENA GÓRNICKA-KOPEĆ

Członek Komisji Technicznej

11

ROMAN SZYMANIK

Członek Komisji Technicznej

12

ANNA WOŹNIAK-ANDRZEJUK

Przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Członkowskiej

13

MARCIN POPOWSKI

Członek Komisji Organizacyjno-Członkowskiej

14

ANDRZEJ ZACHARIAS

Członek Komisji Organizacyjno-Członkowskiej

15

AGNIESZKA ZDZIARSKA

Członek Komisji Organizacyjno-Członkowskiej


 

ZAWIADOMIENIE

Warszawa, dn. 30.06.2016 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy MSW działając na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zmianami) informuje, że zamierza złożyć do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy wniosek o usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Powsińskiej 66 w Warszawie (działka nr ew. 27 z obrębu nr 10510) - topoli rosnącej na terenie zielonym przed budynkiem. Wskazane drzewo stanowi zagrożenie podczas porywistych wiatrów.

Na mapce sytuacyjnej zaznaczono dokładną lokalizację drzewa.

Wszelkie uwagi w powyższej sprawie można przekazywać w terminie do

dnia 1 sierpnia 2016 r. do Administracji Spółdzielni przy ul. Racławickiej 2:

Dział Techniczno – Eksploatacyjny - tel. 22 843-77-76, 22 843-39-43;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.