• 01_smprzymsw.jpg
  • 03_smprzymsw.jpg
  • 04_smprzymsw.jpg

KOMITET DOMOWY NR 6 PRZY UL. PIWARSKIEGO 7

ZAPRASZA NA SPOTKANIE LOKATORÓW

W DN. 27.05.2015 (środa) o godz. 19:00.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W LOKALU KOMITETU DOMOWEGO, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W PIWNICY NASZEGO BUDYNKU.

PORZĄDEK OBRAD:

1.INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁANIACH KD Nr 6 NA RZECZ BUDYNKU PIWARSKIEGO 7

2.OMÓWIENIE PROPOZYCJI REMONTU ROWEROWNI-WÓZKOWNI ORAZ PROWADZĄCYCH DO NIEJ SCHODÓW

3.OMÓWIENIE SPRAW PRZED ZBLIŻAJĄCYCM SIĘ W CZERWCU WALNYM ZGROMADZENIEM CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

4.SPRAWY WNIESIONE

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ZAWIADOMIENIE POWSIŃSKA 70

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych informuje, że planuje wykonać prace budowlane polegające na ociepleniu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Powsińskiej 70 w Warszawie.

Zgodnie z obowiązującą interpretacją przepisów dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. - sygn. akt: II OPS 2/12, opubl. Legalis nr 543992; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27.03.2014 r., sygn. akt: II SA/Go 114/14) do uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie robót przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli i współwłaścicieli praw odrębnej własności do lokali w budynku, w którym prace mają być wykonane.

 

W związku z zaprezentowaną przez sądy administracyjne interpretacją przepisów Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zwraca się do właścicieli i współwłaścicieli lokali z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na powyższe prace budowlane. Od wyrażenia zgody przez wszystkich właścicieli i współwłaścicieli lokali uzależnione jest bowiem podjęcie jakichkolwiek czynności związanych z planowanymi pracami budowlanymi.

 

W związku z powyższym od dnia od 12.05.2015 r. do 20.05.2015 r. gospodarz budynku p. Paweł Jankowski będzie zbierał od Państwa podpisy.

INFORMACJA AL. Niepodległości 24/30

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej przy M S W informuje, że

 

w dniach 04.05 – 08.05.2015 r.

 

rozpocznie się wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych.

 

Prace prowadzi firma:

PHU VINDGLASS Grzegorz Tokarz

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

Al.Niepodległości 24/30

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY MSW INFORMUJE, ŻE OD DNIA 28 STYCZNIA 2015 R. (ŚRODA) POMIESZCZENIA ZSYPOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU NALEŻY OTWIERAĆ ZA POMOCĄ TEGO SAMEGO BRELOKA, KTÓRY SŁUŻY DO OTWIERANIA FURTKI I DRZWI DO KLATKI.

W PRZYPADKU NIEPOSIADANIA BRELOKA, MOŻNA DOKONAĆ JEGO ZAKUPU W BIURZE SPÓŁDZIELNI – KOSZT 9,00 zł.

Ogłoszenie

 

ZAWIADOMIENIE

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH INFORMUJE , ŻE NA   PODSTAWIE UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 25/2014 Z DNIA 18.12.2014 r., ZATWIERDZAJĄCEJ PLAN GOSPODARCZO-FINANSOWY NA 2015 r. , UCHWAŁĄ ZARZĄDU NR 124/14 Z DNIA 22.12.2014 r. , ZMIENIONE ZOSTAŁY STAWKI OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI W 2015 R.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OD DNIA 01.04.2015 R. NASTĄPI ZMIANA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI.